Kinderalimentatie

Voor kinderen uit je relatie blijf je onderhoudsplichtig, in ieder geval tot ze 21 jaar oud zijn. Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken als er minderjarige kinderen betrokken zijn bij een echtscheiding. Heeft een van jullie meer voor een kind zorgt en/of minder inkomen heeft, dan heeft diegene recht op kinderalimentatie.

Ouderschapsplan

De afspraken over kinderalimentatie maken onderdeel uit van het ouderschapsplan. Daarna worden ze opgenomen in een ouderschapsplan. De afspraken en de hoogte van de kinderalimentatie worden daarna getoetst en definitief getoetst door de rechter.

Zo wordt de hoogte van kinderalimentatie bepaalt

Stap 1: kosten van een kind

Eerst wordt de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie bepaald.

Uitgangspunt is de inkomens zoals die waren vlak voor de echtscheiding. Kijk wat het netto-inkomen is van de partner die de alimentatie moet betalen. Dit is de partner waar de kinderen niet wonen. Hierbij is het uitgangspunt dat de kinderen bij een van de ouders gaat wonen.

De Nederlandse Vereniging van Rechtspraak heeft voor de bepaling van de hoogte van kinderalimentatie richtlijnen ontwikkeld in samenspraak met Nibud. In de praktijk blijkt dat ouders een bepaald percentage van hun netto-inkomen uitgeven aan de kinderen. Deze statistiek is vastgelegd in tabellen waarbij aan de hand van netto gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen en de gezinssamenstelling de kosten van de kinderen wordt afgeleid. Afwijken van de norm kan bijvoorbeeld door het opstellen van een kostenoverzicht.

Stap 2: bepalen van de draagkracht van de ouders

Als is vastgesteld wat de kosten van een kind is, wordt vervolgens gekeken naar wat beide ouders kunnen betalen. Dit noemen we de draagkracht. Deze wordt berekend door het netto-inkomen verminderd met basislasten zoals kosten levensonderhoud, wonen en ziektekosten. Als de kinderen al wat ouder zijn, kan de rechter ook kijken naar wat de ouder in redelijkheid zou kunnen verdienen, bijvoorbeeld door meer te gaan werken.

Alle inkomsten na aftrek van belasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen tellen mee. Denk aan salaris, vakantiegeld, uitkeringen en pensioenen. Maar ook studiefinanciering telt mee. Daarnaast kun je inkomsten hebben uit verhuur, rente, dividend en ander inkomen uit vermogen. Buiten beschouwing blijven de kosten en voordelen uit de eigen woning en de bijtelling voor het gebruik van de auto van de zaak.

Hebben jij en je ex-partner allebei een inkomen dat hoger is dan de bijstandsnorm? Dan moet je ook een inkomensberekening maken voor de ouder waar de kinderen wonen. De kinderalimentatie kan dan naar draagkracht worden verdeeld.

Draagkrachtberekeningen zijn ingewikkeld en kunnen het best worden opgesteld door een deskundige op dit gebied.

Stap 3: verdeling zorg en opvoeding

Steeds meer ouders kiezen na een echtscheiding voor co-ouderschap. Dat maakt de berekening waarin al rekening is gehouden met draagkracht en verdiencapaciteit ingewikkelder. Je moet namelijk ook rekening houden met de tijd dat de kinderen bij de ene of de andere ouder zijn.

Goed om te weten!
Als degene die alimentatieplichtig is niet voldoende inkomen heeft om zowel partneralimentatie als kinderalimentatie te betalen, dan gaat de alimentatie voor de kinderen voor.

Kinderalimentatie stijgt jaarlijks

Jaarlijks wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Aan het eind van elk jaar bepaalt de minister van Justitie met welk bedrag de alimentatie wordt aangepast. Dit percentage is gekoppeld aan de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. De meest recente percentages vind je op de website van het Nibud.

Wijziging in je situatie?

Het leven is niet in beton gegoten en de aspecten die ten grondslag liggen aan de hoogte van de alimentatie kunnen wijzigen. Verandert er iets in jouw situatie of in die van de ex dat effect heeft op de draagkracht? Dan kan dat een goede reden zijn om de alimentatie te wijzigen. Loopt een onderneming minder goed, raak je je baan kwijt of verandert er iets in de omgangsregeling? Dan kan het zijn dat de afgesproken alimentatie door deze verandering niet meer redelijk is. Ga samen om tafel om een nieuwe afspraak te maken. Kom je er samen niet uit? Schakel dan een professional in zoals mediator. Je kunt bijvoorbeeld kijken op de website van de beroepsvereniging voor professionals in de mediation of bij de Mediators Federatie Nederland.