vermogensbeheer

Vermogensbeheer en vermogensplanning: 10 kristalheldere verschillen

Vermogensbeheer is totaal iets anders als vermogensplanning. De diensten worden vaak door elkaar gehaald. Daarnaast worden we als financieel planner of vermogensplanner in gedachten vaak vergeleken met andere financieel adviseurs. En die vergelijking gaat volledig mank. Als ik vertel dat ik financieel planner of vermogensplanner ben, volgt vaak een glazige blik van onbekendheid. Ons vakgebied is nog erg onbekend in ons land. We zijn een roeping in de woestijn en dat is zonde. Want een samenwerking met een vermogensplanner of financieel planner wordt als zeer waardevol ervaren.

Waarom weten zo weinig mensen wat vermogensplanning is?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: er zijn maar weinig mensen die op zoek zijn naar een vermogensplanner. En daar kun jij niets aan doen. Want iedereen is decennialang op het verkeerde been gezet door de financiële industrie. Je herkent onderstaande reclame-uitingen vast wel.

  • Billboards schreven: Scherpe hypotheekrente, onafhankelijk advies
  • Advertenties schreeuwden: Lijfrente vrij? Hoge uitkering, gratis advies
  • Banners op internet: Hoger rendement? Beleggen is de oplossing!
  • Reclames zeggen: Beleggen? Nu € 100,- startgeld

Het effect van deze productgerichte aanpak is dat de meeste mensen een afkeer hebben van dit soort boodschappen en alles wat met geld te maken heeft. De eerste reactie van je onderbewust is:

“Negeer dit”.

En logisch! Want het verleden heeft ons brein geleerd dat financiële producten je niet altijd verder helpen. We zien in praktijk regelmatig het tegenovergestelde: € 30.000 ingelegd in een beleggingsverzekering en na 14 jaar is de waarde € 18.000. De financiële industrie, lees banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en veel adviseurs hebben veel producten verkocht. En die hebben niet altijd bijgedragen aan het laten groeien van je vermogen. Gelukkig is er het laatste decennium ook veel verandert.

Van productverkoop naar onafhankelijk financieel advies

Een onafhankelijk financieel planner of vermogensplanner verkoopt geen financiële producten, maar geeft onafhankelijk advies. Advies dat je helpt om jouw doelstellingen in je leven te verwezenlijken. En werk je samen met een financial life planner, dan hoeven dat niet alleen financiële doelstellingen te zijn. We kijken samen veel verder dan alleen de financiële kant van het leven, waardoor je stoutste dromen wel eens werkelijkheid kunnen worden.

En als je jouw vermogen in beheer geeft bij die vermogensplanner die ook vermogensbeheer doet? Dat kan en daar mag ook voor betaald worden. Maar voldoet dat aan jouw criterium van onafhankelijk? Dat kan zeker, maar vraag dan bijvoorbeeld even naar de wijze hoe de vermogensplanner wordt betaald.

Het maakt mij niet uit bij welke vermogensbeheerder je jouw vermogen hebt ondergebracht, zolang ze onze rol als vermogensplanner maar respecteren. We werken graag met ze samen. Heb je nog geen onafhankelijke vermogensbeheerder? Of je wil dat wij je hierin begeleiden, dan werken wij samen met een aantal vermogensbeheerders die een deel van hun werk aan ons uitbesteden. En natuurlijk ontvangen we daar een vergoeding voor, maar wel transparant en van jou. Maar dat staat helemaal los van de vergoeding die samenhangt met ons werk als financieel planner of vermogensplanner. Het zijn andere werkzaamheden.

Een all-in fee uit het beheerd vermogen

We zien in de markt veel financieel planners waarbij de vermogensplanning wordt gefinancierd uit een all-in fee. En versta me niet verkeerd, daar is helemaal niets mis mee. Alleen:

  • Heb jij als klant enig idee wat de waarde is van vermogensplanning als je betaalt voor vermogensbeheer? De vermogensplanner haalt  zijn of haar inkomen uit vermogensbeheer.
  • En is vermogensplanning onafhankelijk als je vermogensplanner “gratis” diensten verleent? Dit is de werkwijze van veel banken. Een gratis financieel plan waarbij je vermogen wordt belegd in de huisfondsen van de bank.

“Wij hebben pas onze hypotheek overgesloten tegen een lagere rente. De hypotheekadviseur leverde een financieel plan van ruim 80 pagina’s. Dit financieel plan gaat alleen over de hypotheek en jammer genoeg niet over onze totale financiële planning. Dat was wel teleurstellend, omdat hij heeft aangegeven een financieel plan te maken.” – Richard

Dan hoor ik je denken: maar Sandra, wat is dan het verschil tussen vermogensplanning en vermogensbeheer?

Hoe kun je het verschil tussen vermogensplanning en vermogensbeheer zien, zolang er geen verschil bestaat tussen hoe je een vermogensplanner en een vermogensbeheerder betaalt?

Er zijn 10 kristalheldere verschillen tussen een vermogensbeheer en vermogensplanning.

Hieronder staan ze voor je op een rij:

Verschil 1: hier gaat het over

Vermogensbeheer gaat over het verdelen van je vermogen over verschillende beleggingscategorieën zoals liquide middelen, vastgoed, aandelen en obligaties. Daarnaast gaat het over verwacht rendement, risico-acceptatie en beleggingshorizon (dit is tijdslijn wanneer je het geld weer nodig hebt voor uitgaven).

Vermogensplanning gaat over verstandige en bewuste keuzes maken over jouw toekomst waarbij de totale financiële situatie van A tot Z wordt meegenomen. Wensen en doelstellingen moeten aansluiten bij het beleggingsbeleid van de vermogensbeheerder. Een vermogensplan waarin je inzicht krijgt in de haalbaarheid van je financiële doelstellingen is dus de voorloper van vermogensbeheer. Net zoals je bij het bouwen van een huis een bouwplan nodig hebt dat een architect heeft gemaakt, heb je bij het bouwen van een financieel huis ook een plan nodig. Een financieel plan of vermogensplan.

Verschil 2: vermogensbeheer en vermogensbegeleiding

Vermogensbeheer gaat over het beheren van vermogen. De vermogensbeheerder laat je vermogen op lange termijn groeien, zodat je doelstellingen kunt realiseren.

Vermogensplanning gaat over het begeleiden van vermogenden. Begeleiding gaat over het managen van verwachtingen, het geven van inzicht, bijvoorbeeld of je nog op koers ligt je doelstellingen te realiseren en het voorkomen van financiële misstappen door te handelen vanuit emotie.

Verschil 3: managen van risico’s en het managen van emoties

Vermogensbeheer gaat over het managen van risico’s en het inrichten van beleggingsportefeuilles die passen bij je vermogensdoelstellingen. Het gaat er uiteindelijk om dat je jouw doelstellingen realiseert.

Vermogensplanning gaat ook over het managen van emoties. Als het beursklimaat onrustig is, ‘vergeten’ mensen soms dat ze doelstellingen hebben op lange termijn. Vanuit onze emotie is het logisch dat dan de neiging ontstaat om te verkopen. Hoe ga je om met emoties op zo’n onzeker moment? Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een vermogensplanner tot 3,75% meer rendement realiseren in vergelijking met de situatie dat ze zelf beleggingskeuzes maken. Waarom? Juist op dit soort momenten bewijzen we onze toegevoegde waarde als onderdeel van onze relatie en vertrouwensband die wij als vermogensplanners met klanten aangaan. We begeleiden hen bij die schommelingen in emoties als gevolg van de beweging in de markt.

Vermogensbeheer beleggen

Verschil 4: andere vergelijkingsmaatstaf bij vermogensbeheer

Vermogensbeheer gaat over het meten van de resultaten van de beleggingsportefeuille door deze te vergelijken met de relevante index waaraan ze zich meten. Goed rendement voor een vermogensbeheerder betekent dat een hoger rendement dan de vergelijkingsmaatstaf. En dat heeft niets te maken met de voor jou relevante benchmark.

Vermogensplanning gaat over het meten van resultaten van jouw werkelijke benchmark: de realiseerbaarheid van de financiële wensen en doelstellingen. Een goed rendement is een rendement dat je ruimschoots in staat stelt je doelstellingen te verwezenlijken. Vaak is dat het behouden van je levensstijl, wat er ook gebeurt in je leven.

Verschil 5: doelstellingen

Vermogensbeheer gaat over het geld voor je laten werken om jouw doelstellingen te halen. En om maar een misverstand uit de weg te ruimen, beleggen is niet altijd nodig. We begeleiden ook klanten die met sparen hun doelstellingen bereiken en dat is prima. Neem niet meer risico dan nodig is om je doelstellingen te realiseren.

Vermogensplanning gaat over het bepalen van jouw doelstellingen. Veel van onze klanten willen een bepaalde levensstijl kunnen  en door het maken van een plan zorgen dat geld voor je gaat werken.

Verschil 6: ratio vs emotie

Vermogensbeheer gaat over het laten groeien of behouden van je vermogen.

Vermogensplanning gaat over het begrijpen waarom geld voor jou belangrijk. Geld en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je neemt de juiste beslissingen over geld als je heldere levensdoelen hebt. En bij belangrijke levensbeslissingen speelt altijd een geldvraag.

Verschil 7: waarin en waarom

Vermogensbeheer gaat over waarin je vermogen investeert. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed voor de verhuur of een recreatiewoning voor eigen gebruik, aandelen, obligaties, goud of andere edelmetalen.

Vermogensplanning gaat over waarom, hoe en wanneer je vermogen investeert.

Verschil 8: fiscale uitgangspunt

Vermogensbeheer gaat over fiscaal slim investeren. Dit komt ten goede aan je rendement en dus aan je vermogensopbouw. Het gaat om return on investment.

Vermogensplanning gaat over je persoonlijke fiscale situatie begrijpen en van daaruit zaken gebruiken voor een zo goed mogelijk rendement uit je leven (return of life).

Verschil 9: rendement

Vermogensbeheer gaat over het halen van rendement om jouw toekomstige uitgaven te realiseren.

Vermogensplanning gaat over het bepalen hoeveel rendement je moet realiseren om je toekomstige uitgaven te financieren om jouw leven te leiden zoals je dat wil.

Verschil 10: beleggingsdoel

Vermogensbeheer gaat over het laten groeien van jouw vermogen zodat je (meer) vermogend wordt.

Vermogensplanning gaat over ontdekken wat je daadwerkelijk wil met jouw vermogen en wat het voor jou en je gezin betekent.

Vermogensplanning is ook iets voor jou

Wil je weten wat vermogensplanning of financial life planning voor jou kan doen? De eerste stap is simpel: boek nu een telefonische afspraak voor een korte kennismaking.