Nalatenschap of erfenis

Iedereen heeft een nalatenschap. Dit is het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door iemand die is overleden. In dit deel van de kennisbank lees je artikelen over bijvoorbeeld afwikkelen van nalatenschappen, voorbereiding van je toekomstige nalatenschap en worden verschillende vaktermen uitgelegd die te maken hebben met erfenissen.


Hoe hoog is de erfbelasting?

De hoogte van de erfbelasting hangt af van je relatie met de erflater en de hoogte van de erfenis.


Wat is een testament?

In een testament leg je vast wat er met je geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na je overlijden.


Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waarin is vastgelegd wie de erfgenamen van een overledene zijn.


Wat is een executeur?

Een executeur, vroeger wel executeur testamentair genoemd, is butler van de erfgenamen en bewaarder van de nalatenschap. In dit artikel worden beide rollen en zijn of haar taken uitgelegd. Wordt je gevraagd als executeur? Realiseer je goed waar je ja tegen zegt.