Ik krijg regelmatig de vraag: moeten kinderen van een overleden ouder erfbelasting betalen over een erfdeel dat nog niet wordt uitbetaald? Het erfdeel wordt pas uitgekeerd na overlijden van de andere ouder.

Kinderen worden inderdaad aangeslagen voor de erfbelasting. Dat geldt ook als zij hun erfdeel nog niet ontvangen, omdat hun erfdeel aan de langstlevende ter beschikking wordt gesteld. Helaas is het niet mogelijk om uitstel van betaling te vragen tot het moment waarop ook de langstlevende ouder is overleden.

In de wettelijke regeling en in testamenten is daarom opgenomen dat de langstlevende ouder deze erfbelasting moet voorschieten. Dat is ook fair, de kinderen kunnen immers nog niet aan hun erfenis komen en de langstlevende wel. Sterker: de langstlevende zou alles kunnen opmaken, zodat er voor de kinderen niets meer te erven valt.