uitvaart

Uitvaart en alles over afscheid nemen

Sterven is de afsluiting van het leven. Het gaat over afscheid nemen. Ook al weten we dat het ooit zover is, het is enorm verdrietig als het moment daar is. En uitgerekend dán moet in korte tijd veel worden besloten en geregeld. Je wil degene die is overleden natuurlijk een bijzondere uitvaart geven. En je wil voldoende tijd om afscheid te nemen. In mijn werk als RegisterExecuteur merk ik dat veel mensen vragen hebben over dit onderwerp. Maar ik merk ook dat ze het vaak moeilijk vinden om over een uitvaart te praten en na te denken over het moment dat we afscheid nemen van het leven. Hieronder zijn de meest gestelde vragen over een uitvaart opgenomen.

Hoe kun je een uitvaart goed voorbereiden?

Een uitvaart vooraf goed voorbereiden geeft enorm veel rust. Je kunt het dus eigenlijk niet nalaten.

Je wensen vastleggen

Neem even een moment om samen met je partner en kinderen over je uitvaartwensen te praten. Niet gemakkelijk, maar wel erg waardevol en ik weet uit ervaring dat het nabestaanden veel rust geeft te weten wat de overledene wel of niet wil. Met 5 minuten kom je al een heel eind. En dingen die je niet hebt besproken vinden ook invulling als de uitvaart wordt besproken met nabestaanden.

Naast het bespreken van de uitvaartwensen kunnen ze worden vastgelegd in een wilsbeschikking uitvaart (codicil). Een wilsbeschikking moet door jezelf geschreven zijn, gedateerd en ondertekend zijn. Je kunt de wilsbeschikking het beste bewaren waar het snel gevonden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld fysiek in de Nalatenmap en in jouw Digitaal Nalatenschapsdossier dat wij als RegisterExecuteurs gebruiken. Zorg in ieder geval dat uitvaartwensen na een overlijden snel op tafel kunnen komen.

Uitvaart wilsbeschikking

Uitvaartwensen vastleggen

Wie zijn er welkom op je uitvaart?

Drie op de tien Nederlanders hebben familieleden, vrienden of kennissen die ze liever niet naast hun kist willen hebben. Dit is een van de resultaten uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van landelijk uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta. In de meeste gevallen is deze wens ergens wel bekend bij nabestaanden, maar bespreek het toch.

Nuvema (nu Lifetri) deed in 2011 onderzoek. De Top 10 meeste geweigerde familieleden bij een uitvaart wordt gedomineerd door de ex-partners (nummer 1 en 3) en de zussen en broers (nummer 2 en 4). De veel voorkomende opmerking hierbij is: “Ik ben niet voor niets gescheiden, mijn ex is verleden tijd”. De meest genoemde reden om familieleden te weigeren bij een uitvaart is een familieruzie uit het verleden. Ook het feit dat men soms al jaren geen contact heeft gehad speelt hierin mee.

De uitvaartbranche neemt extra maatregelen vanwege het Coronavirus. Branchevereniging BGHU adviseert dat er bij een uitvaartplechtigheid maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Dela vindt dit nog te veel. Als er maar een beperkt aantal mensen welkom zijn om afscheid te nemen, wie wil je dat er komt en tegen wie moet je nee zeggen? Laatst had ik iemand die zei dat hij liever kiest voor vrienden dan familieleden waarmee nauwelijks contact is. Maak het onderwerp bespreekbaar, juist nu.

“Soms is een vriend belangrijker dan een familielid.”

Wat te doen na een overlijden?

Direct na een overlijden moet een arts officieel het overlijden vaststellen. Hij legt dit vervolgens vast in een ‘Verklaring van Overlijden’. Meestal is het de huisarts die het overlijden vaststelt als een overlijden thuis plaatsvindt. Na vaststelling van de dood kan contact worden opgenomen met de uitvaartondernemer om het lichaam van de overledene over te brengen. De uitvaartondernemer neemt de verklaring van de arts in om zijn werkzaamheden te mogen aanvangen. Met de verklaring van overlijden doet hij onder andere aangifte bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar iemand is overleden. De uitvaartondernemer moet deze aangifte doen voor het verkrijgen van ‘Verlof tot begraven/cremeren’.

Wat moet er geregeld worden voor de uitvaart?

De uitvaartleider maakt meestal de dag na overlijden een afspraak om met de nabestaanden praktische zaken voor de uitvaart door te nemen. Niet alles hoeft in het eerste gesprek gelijk in kannen en kruiken te zijn. Er is tot de uitvaart meerdere keren contact en veel ook onderdelen van de uitvaart worden later ingevuld. In een eerste gesprek komt vaak aan de orde:

 • Persoonsgegevens van de overledene.
 • Is de wens om de overledene te begraven of te cremeren?
 • Waar mag het afscheid plaatsvinden? In het uitvaartcentrum, de kerk, het crematorium of de begraafplaats.
 • Wanneer vind het afscheid plaats? Dit gebeurt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.
 • Waar wordt de overledene opgebaard? In een rouwcentrum of thuis?
 • Wil je helpen met het verzorgen van de overledene? De uitvaartleider zal ook vragen kleding klaar te leggen om de overledene na de laatste verzorging aan te kleden.
 • Het vervoer van de overledene eventueel met volgauto’s.
 • Komt er een condoleance mogelijkheid los van het afscheid, bijvoorbeeld de avond er voor?
 • Worden er rouwkaarten verstuurd en/of een advertentie geplaatst? Is er al een adressenlijst en welke teksten wil je gebruiken?
 • Is er een uitvaartverzekering? De uitvaartleider verzorgt vaak het opvragen van de uitkering bij de verzekeraar.

In de loop van de week worden ook andere zaken besproken. Denk aan de bloemen, inhoud van het afscheidsprogramma (sprekers en muziek) en catering.

Uitvaartonderneming of uitvaartleider

Er zijn veel zelfstandig uitvaartleiders werkzaam die families begeleiden bij het laatste afscheid. Zij zijn zzp-er die meestal een samenwerking hebben met bijvoorbeeld uitvaartondernemingen, crematoria, bloemisten, grafisch ontwerpers en andere professionals die werkzaam zijn in dit speelveld. Daarnaast zijn uitvaartleiders werkzaam in loondienst bij een uitvaartonderneming. De uitvaartonderneming heeft vaak alles rondom een uitvaart onder een dak. Uitvaartleiders, zelfstandig of in loondienst, hebben een groot organisatietalent en empathisch vermogen. Ze zijn gedreven mensen te helpen hun overleden dierbare een waardig afscheid te geven. Kijk vooral goed waar jij jezelf het prettigst bij voelt.

Wie geeft de opdracht voor een uitvaart?

Na het overlijden moet de uitvaart te worden geregeld, maar wie is eigenlijk de opdrachtgever? In de praktijk vraagt de uitvaartleider dit aan de nabestaanden en verloopt het allemaal soepel. Formeel is degene die de uitvaartondernemer belt om de overleden te laten overbrengen ook de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft rechten die andere nabestaanden niet hebben. Denk aan het recht om beslissingen te nemen. Maar de opdrachtgever is ook verplicht te zorgen dat de kosten van de uitvaart worden betaald. Als er geen nabestaanden zijn die opdracht geven voor de uitvaart, dan is de gemeente opdrachtgever. Iedereen heeft immers recht op een respectvol afscheid.

Hierboven las je al dat het handig is je uitvaartwensen vooraf vast te leggen. Het feitelijke regelen doen de nabestaanden natuurlijk. Het is goed om vooraf te bespreken wie de opdrachtgever van je uitvaart zou kunnen of moeten zijn. Zeker als het geen vanzelfsprekendheid is als er bijvoorbeeld geen partner en/of kinderen zijn. Heb je een testament, kijk daarin dan ook even wie daar is opgenomen als executeur en wat zijn of haar bevoegdheden zijn. Er zijn drie soorten executeurs, maar daarvoor zal ik een ander artikel schrijven. Mijn advies hier is om de uitvaart altijd in familieverband te regelen en dat ook zo vast te leggen in je testament. Hoewel een professionele executeur in praktijk altijd te laat zal zijn, kan hij of zij formeel ook de bevoegdheid hebben de uitvaart te regelen. Wat mij betreft is dat onwenselijk, tenzij het niet anders kan of expliciet de wens is.

Wat zijn de mogelijkheden bij een uitvaart?

Het kan goed zijn om eens bij je eigen uitvaart stil te staan. Als je jouw wensen kenbaar maakt en vastlegt, dan laat je nabestaanden met minder vragen achter in een tijd waarin ze veel aan hun hoofd hebben. Deel je uitvaartwensen met je partner of kinderen. En leg deze wensen het liefst schriftelijk vast. Nagenoeg alles is mogelijk. Bespreek vooral de wensen die er zijn met de uitvaartleider. Hij of zij is je gids in de periode van afscheid nemen.

Een uitvaart in tijden van Corona

De maatregelen van de overheid om de verspreiding van het corona virus in te dammen, heeft ook gevolgen voor een uitvaart. Traditioneel afscheid nemen van je dierbare is extra moeilijk, terwijl de behoefte aan verbinding juist nu heel groot is. Een uitvaart heeft ook een belangrijke functie voor de rouwverwerking, omdat uitvaarten worden uitgesteld, verkort of plaatsvinden met minder mensen.

De meest in het oog springende maatregel is de beperking van het aantal personen dat afscheid mag nemen. Als mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn. Uiteraard moeten ook alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen. Het aantal aanwezigen is inclusief het uitvaartpersoneel (uitvaartleider, geestelijke en begraafplaatsbeheerder of medewerkers bij een crematorium). Meer informatie over uitvaarten bij COVID-19 vind je op de website van de overheid. Overigens kunnen uitvaartondernemers afwijken van deze maatregel in de zin dat zij minder mensen toelaten.

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart liggen al gauw tussen de € 6.000 en € 11.000. De hoogte van de kosten is afhankelijk van persoonlijke wensen. Een uitgebreide afscheidsdienst met borrel en hapjes kost bijvoorbeeld meer dan een afscheid in kleine kring. De keuze voor een begrafenis of crematie zijn van invloed op de totale kosten van de uitvaart. Voor elke uitvaart zijn er basiskosten. Hierbij kun je denken aan de diensten van de uitvaartverzorger en de laatste verzorging van de overledene en het opbaren in een uitvaartcentrum of thuis. De totale kosten zijn afhankelijk van de persoonlijke wensen. Kies je voor bijzonder rouwvervoer, een luxe kist en een plechtigheid met uitgebreide catering, dan zijn de kosten ook wat hoger.

Wil je weten wat een uitvaart naar jouw wens ongeveer kost? Er zijn verschillende online modules waarmee je een indicatie krijgt. Google op uitvaartkostenmeter en je ziet verschillende modules waarmee je in een aantal korte stappen een goede indicatie krijgt. Is er sprake van een begrafenis? De hoogte van de grafkosten verschillen per gemeente en worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Deze verordening kun je vinden op de website van jouw gemeente maar ook op de website van de overheid https://www.officielebekendmakingen.nl/ Vul dan de volgende zoekwoorden in: Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 <jouw gemeente>, bijvoorbeeld: Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 Utrecht.

Is het mogelijk vooraf kennis te maken met een uitvaartleider?

Het is bijna altijd mogelijk om van tevoren een afspraak te maken met een uitvaartleider. Zo kun je vooraf ervaren of hij de juiste persoon is om jou en je familie te begeleiden. Juist in de periode voorafgaand aan een afscheid is het belangrijk om een klik te ervaren en een goed gevoel te hebben. Degene die in de laatste levensfase zit kan zijn wensen bespreken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Hierboven schreef ik al dat ook met dierbaren wensen besproken kunnen worden. En is een overlijden plotseling daar, dan komt alles op zijn pootjes terecht. Let daarbij wel even op of de uitvaartondernemer is aangesloten bij de branchevereniging.

Zo kun je erop vertrouwen dat kwaliteit geleverd wordt

Een uitvaart kun je maar één keer goed doen. Het is geen generale repetitie waarbij je je schouders ophaalt en zegt: volgende keer beter. Alberto Stegeman besteedde al eens aandacht aan een louche uitvaartondernemer in Delft. Zo’n ondernemer tegenkomen is waarschijnlijk je grootste nachtmerrie. Hieronder kun je een openbaar fragment van Youtube terugkijken.

Natuurlijk kun je dat kunt voorkomen. Kijk of de uitvaartondernemer is aangesloten bij de branchevereniging BGNU. De BGNU is de grootste ledenorganisatie van uitvaartondernemingen in Nederland. De aangesloten ondernemingen voeren meestal ook het kwaliteitskeurmerk op hun website. Veel zelfstandig uitvaartleiders zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Zij hebben een Register Uitvaartverzorgers waarin personen zijn opgenomen die de toevoeging RU achter hun naam mogen opnemen. Ook zij moeten aan de geldende kwaliteitscriteria voldoen. En wellicht zijn er meer goede organisaties. Laat het me gerust weten.

BGNU uitvaartondernemingen

Keurmerken voor de uitvaartbranche

Uitvaartzorg keurmerk

 

 

 

 

In welke periode is een uitvaartleider beschikbaar?

Een uitvaartleider is  je vaste contactpersoon en begeleidt het hele traject persoonlijk. Van begin tot het eind kun je alle vragen stellen en neemt hij de leiding vanaf het moment van de melding van overlijden tot en met de uitvaart. En de meeste uitvaartleiders beiden ook daarna nog begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullend gesprek waarbij je met elkaar terugkijkt naar het afscheid nemen, de uitvaart en de rouwverwerking.

Welke diensten biedt een uitvaartleider aan?

Een uitvaartleider biedt natuurlijk persoonlijke begeleiding in de moeilijke en emotionele periode waarin veel geregeld moet worden. Uit ervaring weet ik dat je tussen het moment van overlijden en de uitvaart enorm geleefd wordt. Je agenda vult zich vanzelf en tijd om even op adem te komen is mondjesmaat aanwezig. Een uitvaartleider kan je veel werk uit handen nemen. De uitvaartleider regelt het vervoer en de verzorging van de overledene, foto’s, bloemen, catering en heeft contact met locatie voor de uitvaart. Hij regelt het programma voor de uitvaart en kan je ook behulpzaam zijn bij het bestellen van bloemen of rouwdrukwerk. Eigenlijk kun je hem vragen alles te regelen wat nodig is. Hij is ceremoniemeester, spreekt bij de uitvaart en heeft contact met andere sprekers. Er wordt gemiddeld 30 tot 40 uur besteed aan alles regelen rondom een uitvaart.

Een persoonlijke rouwkaart

De rouwkaart is het laatste visitekaartje van de overledene. Het is van belang dat een rouwkaart zorgvuldig wordt uitgezocht en samengesteld. En de rouwkaart wordt natuurlijk snel verstuurd. Zo zijn de ontvangers tijdig van het overlijden op de hoogte en ze weten waar en wanneer de uitvaart plaatsvindt. Het achterhalen van de juiste adressen kan een tijdrovende klus zijn. Wanneer het overlijden niet onverwacht is, heb je misschien al een lijst samengesteld.

En welke tekst moet er dan op de kaart? Dat is natuurlijk aan de nabestaanden, maar misschien heeft de overledene hierover eerder al gedachten gedeeld. Heb je geen tekst voorhanden, dan zijn er vele voorbeelden. Kies je ervoor de kaart door de uitvaartleider te laten maken, dan heeft hij of zij vaak een map met voorbeelden bij zich. Maar er zijn ook gespecialiseerde grafisch vormgevers die het ontwerp en het versturen van de rouwkaart uit handen nemen. Als RegisterExecuteur werk ik bijvoorbeeld graag samen met Leavz. Geke Scholten maakt prachtige en vooral hele persoonlijke kaarten. Wie je rouwkaart ook maakt, een uitvaartondernemer of een gespecialiseerde grafisch vormgever, jij levert de specificaties en ideeën. Maar doe het niet zelf, want je hebt wel wat anders te doen in deze emotionele periode van afscheid nemen.

Uitvaart rouwkaart

Voorbeeld van een persoonlijke rouwkaart

Muziek tijdens de uitvaart

Muziek speelt een belangrijke rol op bijzondere momenten in ons leven. Vooral als we uitdrukking willen geven aan onze emoties. De muziekkeuze kan gedachten verwoorden, troost bieden en een bijzondere sfeer creëren. Veel mensen hebben herinneringen bij bepaalde liedjes. Daarom speelt op uitvaarten muziek vaak een grote rol. Misschien herken je dit wel. Kies vooral muziek die bij het levensverhaal van de overledene past. En misschien heeft de overledene weleens nagedacht over welke muziek bij zijn levensverhaal past.

Elk crematorium heeft de mogelijkheid muziek te laten horen. Tijdens het bespreken van de uitvaartplechtigheid komt de muziekkeuze altijd aan de orde. Meestal is er ruimte voor 4 of 5 liedjes. Het gebeurt steeds vaker dat er muziek wordt afgespeeld tijdens het afscheid van een overleden dierbare. Met een groeiende wens naar een uitvaart met een persoonlijke invulling, is ook livemuziek tijdens de uitvaart de laatste jaren erg in trek. Livemuziek tijdens de uitvaart zorgt voor een mooi en intiem moment. Hieronder vind je een video als inspiratie.

Fotografie of filmen tijdens de uitvaart

De een moet er niet aan denken. En de ander wil het juist graag. Een film laten maken van de uitvaart of een fotograaf die de dag van afscheid vastlegt. Het zijn allemaal persoonlijke keuzes die worden besproken met de uitvaartleider. Mijn ervaring is dat er tijdens de uitvaartdienst veel langs nabestaanden heen gaat. Dan is het fijn dat het crematorium de mogelijkheid biedt om de dienst op te nemen. Zo kun je later en alleen als je dat wil, het afscheid nog eens rustig terugkijken. Wie was er eigenlijk allemaal? En wie heb ik gemist? Wat hebben de sprekers precies verteld?

Bloemen voor de uitvaart

Uit ervaring weet ik dat bloemen heel veel troost bieden. Elke keer als je bij het uitvaartcentrum komt en er is een nieuw rouwboeket gebracht, geeft dat een fijn gevoel van betrokkenheid. Als je in je laatste levensfase zit, kun je alvast nadenken over wat je wil. Wel of geen bloemen? Wel bloemen van de directe familie en een donatie voor een goed doel van andere belangstellenden? Mensen die overlijden aan bijvoorbeeld Kanker zetten een collectebus van KWF bij de entree van het crematorium of begraafplaats. En kies je voor bloemen, van welke kleur houd je dan niet)?. Je kunt je voorkeuren ook op de rouwkaart zetten.

Rouwboeket

Ga bij de keuze voor een rouwboeket vooral af op je eigen gevoel. Of kies de favoriete bloemen van de overledene. Je kunt je ook laten inspireren door de betekenis van bloemen. Vind je het lastig om een keuze te maken? Dan maak je met witte lelies een veilige keuze. De lelie is de meest gebruikte bloem voor een rouwboeket. Ook witte rozen worden veel gebruikt bij een uitvaart. Maar elke andere bloem is prima. Naast de keuze voor de soort bloem is de kleur belangrijk in een rouwboeket. Elke bloem en elke kleur heeft een eigen betekenis en kan met die gedachte gebruikt worden. Rouwboeketten kunnen worden opgemaakt in allerlei vormen: in een druppel- of hartvorm, als een beertje voor een overleden kindje, als krans of een klassiek bloemstuk. Ook persoonlijke eigendommen kunnen in het bloemstuk worden verwerkt. Een ring, de pet van opa, een knuffel, een voetbal van de favoriete club of iets anders dat aan de overledene toebehoorde.

rouwboeket uitvaart

Rouwboeket uitvaart

Staan alle boeketten naar wens

Als nabestaande wordt door de uitvaartleider voor aanvang van de afscheidsdienst gevraagd of de bloemen, kransen en bloemstukken naar wens op het podium staan. Er bestaat een protocol voor het neerleggen van bloemen, maar de rangschikking is natuurlijk aan jou. Tijdens de uitvaart worden bloemen en kransen van de directe familie meestal op de kist gelegd en liggen de boeketten en kransen van overige belangstellenden rond de kist. Hoe verder de belangstellenden van de overledene afstaan, hoe verder de bloemen volgens het protocol van de kist liggen. Je kunt ook losse bloemen uitdelen tijdens de ceremonie die de belangstellenden op de kist kunnen leggen als ze de laatste eer bewijzen aan de overledene.

Tip: stuur je rouwboeket naar het uitvaartcentrum

Wil je de familie een hart onder de riem steken? Stuur dan bloemen naar het uitvaartcentrum! Vaak worden rouwboeketten afgeleverd bij het crematorium of de begraafplaats op de dag van de uitvaart. Bloemen bieden veel troost, maar je weet ook zeker dat de bloemen met de overledene mee gaan naar het crematorium of de begraafplaats. Ze krijgen een plek in het hart van de nabestaanden en een mooie plaats op het podium. Bij aflevering bij het crematorium is de kans groter vergeten wordt ze op het podium bij de kist te zetten.

Wat moet er met de rouwboeketten gebeuren?

Na de uitvaart kun je vaak kiezen wat je met de bloemen wil doen. Bloemstukken die in een oase zitten blijven lang goed, maar mogen niet mee bij de crematie van de overledene. De meeste crematoria houden zich aan milieuvoorschriften en een oase is erg vervuilend. Op een begraafplaats is het logisch dat ze boeketten bij het graf blijven. Informeer vooraf naar de mogelijkheden en vraag wat er met de bloemen gebeurt. Wij waren positief verrast dat de bloemen na ruim 2 weken nog in de tuin bij het crematorium lagen.

Waaruit bestaat een nota van de uitvaart?

De nota van een uitvaart is opgebouwd uit de volgende (basis) elementen:

 • Het aannametarief de uitvaartbegeleider,
 • Kosten voor de laatste verzorging,
 • Kosten voor het opbaren thuis of in een rouwkamer,
 • De kist,
 • Vervoer van de overledene,
 • De crematieplechtigheid of begrafenis,
 • Condoleance met consumpties,
 • Rouwdrukwerk,
 • Rouwboeket,
 • Eventuele rouwadvertentie in de krant.

De nota kan achteraf geen verrassing zijn. Tijdens het eerste gesprek met de uitvaartleider heeft hij een kostenopgave verstrekt waarvoor je als opdrachtgever tekent.

Ik heb een uitvaartverzekering. Kun je met iedere uitvaartverzekering bij een uitvaartonderneming terecht?

Ja, vaak wel. Er zijn twee verschillende uitvaartverzekeringen. De zogenaamde kapitaalpolissen keren een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan de nabestaanden. Zij kunnen zelf kiezen aan welke diensten en producten dit wordt uitgegeven. Bij een natura verzekering staan producten en diensten vooraf vast. Deze polissen zijn bedoeld om de uitvaart te regelen en de verzekering bestaat uit een pakket van diensten. Denk hierbij aan persoonlijke begeleiding door de uitvaartverzorger, de laatste verzorging van de overledene, de uitvaartkist, vervoer van de plaats van overlijden (soms ook vanuit het buitenland) naar het uitvaartcentrum, de kerk en de begraafplaats of crematorium. Maar ook opbaren in het uitvaartcentrum, volgauto’s, rouwkaarten en verzending daarvan, dankbetuigingen, condoleanceregister en bewijs van overlijden zijn meestal opgenomen in de dekking. Sommige natura verzekeringen bieden ook rechtsbijstand voor nabestaanden als zij een geschil hebben met een derde dat te maken heeft met het overlijden. Meestal is er ook een vrij te besteden bedrag om bijvoorbeeld kosten van de bloemen, catering en een herdenkingsmonument te betalen.

Je bent niet altijd verplicht te kiezen voor de uitvaartonderneming die de verzekeringsmaatschappij aanwijst of dezelfde naam draagt. Soms wel, zoals bijvoorbeeld bij Monuta en Dela. Informeer bij je verzekeraar hoe de dekking in elkaar zit, welk bedrag zij uit zullen keren en hoe je moet handelen na het overlijden. Als RegisterExecuteur kan ik je hierbij helpen.

En als er geen uitvaartverzekering is?

De meeste uitvaartleiders kunnen binnen 24 uur na het eerste contact een helder inzicht geven van de te verwachten kosten van de uitvaart. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget is. Iedere uitvaart is maatwerk en de prijs is daarmee afhankelijk van de wensen. De kosten van de uitvaart zijn kosten van de nalatenschap. Dat betekent dat deze kosten worden betaald uit het vermogen van de overledene voordat deze wordt verdeeld over de erfgenamen.

Is er een oude uitvaartverzekering

Heb je een hele oude uitvaartpolis gevonden van een verzekeraar die niet meer bestaat omdat ze zijn overgenomen door een andere verzekeraar? Neem dan contact de Informatiedesk van de Nederlandse Bank. Zij kunnen je vertellen wie de rechtsopvolger van de oude verzekeraar is. Het gaat vaak om een polissen waarop een laag bedrag verzekerd is. Belangrijk om te weten:

 • De polis blijft altijd waarde behouden
 • De verzekeraar van de oude polis meestal nog te achterhalen

De Informatiedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon 0800 – 020 1068 (gratis). Je kunt ook eerste kijken op de website van de toezichthouder.

As van een overledene, wat kunnen we daarmee doen?

Nabestaanden mogen zelf bepalen wat er met de as gebeurt na een crematie. Misschien heeft de overledene ook wensen over de asbestemming gedeeld. Mondeling of in zijn of haar wilsbeschikking. Je kunt as bijvoorbeeld (laten) verstrooien. De as kan ook in een urn worden bewaard zodat je die later kunt verstrooien. De as wordt ook wel eens bewaard in een speciaal sieraad. En weet je niet precies wat je met de as wil doen? n alle rust kun je hierover nadenken. Met de uitvaartleider spreek je af dat zij de as bewaren voor een bepaalde periode.

Neem de tijd voor het maken van een keuze. Het crematorium is (wettelijk) verplicht as 30 dagen te bewaren. Daarna wordt het vrijgegeven in een zogenaamde asbus. De uitvaartonderneming zorgt er vaak voor dat de asbus naar hun kantoor komt en bewaren die kosteloos. Net zolang totdat je hiervoor een bestemming hebt.

columbarium asmuur uitvaart

Columbarium, asmuur

Er zijn legio mogelijkheden. Je mag de asbus begraven in speciale urnengraven, maar dat kan ook in een bestaand (familie)graf. Daarnaast bieden veel begraafplaatsen de mogelijkheid om de asbus in een columbarium te plaatsen, ook wel een urnenmuur genoemd. Je kunt een deel van de as in een schilderij laten verwerken of gebruiken in een tatoeage. Of een plant of boom laten groeien vanuit de as. Bespreek de wensen met de uitvaartleider. Hij of zijn informeert je over de mogelijkheden.

Welke vraag over een uitvaart heb ik nog niet beantwoord?

Laat hieronder je reactie achter. Dan beantwoorden we je vraag. Wil je onze checklist uitvaart ontvangen? Neem dan contact op.