accountant en financieel planner

Waarom je accountant en financieel planner een prachtig team zijn

Vraag ondernemers wat een accountant voor ze doet en je krijgt antwoorden die aardig in de richting komen. Maar als ik aan ondernemers vraag wat een financieel planner voor ze doet, dan blijft het vaak stil. En zeg eens eerlijk, weet jij wat een goede financieel planner precies doet en hoeveel waarde dat aan je leven toevoegt?

In dit artikel lees je hoe je accountant en je financieel planner een prachtig, en vooral een krachtig team vormen. In een ander blog is uitgebreid beschreven wat financiële planning is.

Financieel planner en accountant hebben overeenkomsten

Voordat ik je vertel waar we elkaar versterken, is het goed eerst even stil te staan bij de overeenkomsten. We houden ons allebei met geldzaken bezig. En we creëren allebei overzicht en inzicht, maar daarbij kijken we vanuit een ander perspectief en gezichtsveld. Zowel je financieel planner als je accountant zijn een vertrouwde adviseur waar je veel mee bespreekt. Uiteindelijk helpen we je om je doelstellingen in het leven te bereiken. De accountant kijkt naar je onderneming. Een financieel planner richt zich bij het opbouwen van een relatie op jouw persoonlijke financiële strategie.

De rol van een accountant

Je accountant heeft primair een controlerende functie vanuit financieel-administratief oogpunt. Hij of zij zorgt voor een cijfermatige weergave van de financiële positie van de onderneming, analyseert deze, stelt de jaarrekening op, verzorgt de verschillende belastingaangiftes en bespreekt relevante ontwikkelingen. Hij of zij denkt vaak ook met je mee op het gebied van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering door het signaleren van kansen. Een accountant heeft als geen ander zicht op de financiën in je onderneming en kan vanuit die adviserende rol een waardevolle bijdrage leveren.

Kortom: een accountant richt zich met name op je onderneming en kijkt veelal achteruit en minder vooruit. Maar stelt hij of zij je ook vragen zoals:

  • Wat drijft jou om dagelijks op te staan en aan je onderneming te werken?
  • Wat doet ervoor jou echt toe in het leven? Wat is belangrijk en wat zijn je drijfveren?
  • Waar sta je vandaag, wat heb je en wat wil je bereiken? Waar word je gelukkig van?
  • En hoe verhouden dit soort doelstellingen zich met financiële aspecten van het leven?
  • Welke acties onderneem je om je doelstellingen te realiseren?

Bij dit soort vragen komt de financieel planner in beeld, die een verbinding legt tussen het leven zoals je dat wilt leven en de rol van geld in dat plaatje.

De rol van de financieel planner

Bovenstaande vragen zijn typisch de vragen waar een financieel planner met je over praat vanuit oprechte interesse. Een financieel planner kijkt met een hele andere bril dan je accountant en richt zich met name op de toekomst. We kijken vanuit je inkomens- en vermogenspositie, nu en vanuit de verwachting voor je toekomstig leven. Jouw gewenste leven, de bijbehorende levensstijl en je persoonlijke waarden zijn altijd het hart van je financiële planning.

Jouw vertrouwde adviseur

Een financieel planner heeft dus een breed blikveld en doorziet dwarsverbanden tussen verschillende onderwerpen. Een keuze voor het een raakt vaak ook een ander aspect.
Je kunt met een financieel planner praten over de dingen die er voor jou echt toe doen. Hij of zij houdt je een spiegel voor. Door financieel inzicht en overzicht heb je en solide basis om keuzes te maken, omdat je weet wat het resultaat is van die keuze. Uiteindelijk zorgt een financieel planner voor financiële en daarmee emotionele rust. Zo kun jij je leven leiden in de wetenschap dat je financiën goed geregeld zijn en er altijd iemand naast je staat om mee van gedachten te wisselen op belangrijke momenten; iemand die je kent en die weet waarom je elke dag opstaat.

Conclusie

Laat ik helder zijn: een goede accountant is een vertrouwenspersoon die veel weet over je bedrijf en bij wie je vaak terecht kunt met vragen. Maar een accountant kijkt vanuit zijn of haar rol vooral naar je onderneming, wat er al achter je ligt en heeft beperkte blik vooruit. En dat is precies waar de financieel planner een prachtige rol pakt: een helder inzicht in je financiële toekomst en een plan met een financiële strategie om te bereiken wat je wilt bereiken, levert je volledige ‘peace of mind’. Jij hebt meer tijd en doet de dingen die je leuk vindt: ondernemen met passie en aandacht voor degenen de je liefhebt.

Het team van de accountant en financieel planner scoort voor jou

De keuze om naast de accountant een (langdurige) samenwerking aan te gaan met een financieel planner is heel logisch: het zijn allebei hooggeschoolde vakmensen en hun kennis en vaardigheden sluiten ook nog eens precies op elkaar aan. En ze spreken elkaars taal. Want ook al zijn ze allebei financieel specialist, ze kijken met een compleet andere blik naar dezelfde materie. Voor een optimale afstemming van jouw zakelijke én persoonlijke financiën vormen zij een topteam!

Ervaren wat een financieel planner doet in aanvulling op een accountant?

En gebruik maken van de kracht van een goed team? Zien dat 1 + 1 = geen 2, maar minstens 3? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

P.S.

Deel dit artikel met je bevriende ondernemers, je accountant of je belastingadviseur via de social share knoppen hieronder. Misschien is het opstellen van een financieel plan met een strategie voor je leven ook wel iets voor mensen in jouw netwerk of voor hun klanten. Ik hoor graag van je.