De waarde van scenario analyse in jouw financiële planning

In mijn financiële planningen maak ik gebruik van scenario analyse. Dit zit verankerd in de Goals-Based Financial Planning software die ik gebruik. Scenario analyse speelt daarin een belangrijke rol. Ik krijg vaak de vraag wat hier het voordeel van is, maar vooral ook wat het precies is.

In dit artikel zet ik voor jou de volgende vragen uiteen:

 • Wat is scenario analyse?
 • Het doel van scenario analyse
 • Wat heb ik aan scenario analyse in mijn financieel plan?
 • De toegevoegde waarde van scenario analyse

Wat de toekomst brengt weten we (gelukkig) niet

Niemand weet met enige zekerheid wat de toekomst brengt. Ik zeg vaak: “De grootste zekerheid die je jezelf kunt geven, is de onzekerheid in het leven te omarmen”. Een financieel plan kent vele variabelen. En één ding weten we zeker: het plan van vandaag komt nooit helemaal uit tot op de cent. Er gebeurt van alles is het leven. Denk maar eens terug aan 24 maanden geleden. Wat is er allemaal gebeurt in je leven? Tien tegen een is dat dit meer is dan je dacht.

Kijken we naar de economische variabelen die ten grondslag liggen aan een financieel plan, dan kan de marktrente stijgen, afnemen of hetzelfde blijven. Aandelen kunnen fantastische rendementen opleveren, of we hebben een jaar met verliezen te pakken. Ook de inflatie is grillig en laat zich niet voorspellen. Dat hebben we de laatste jaren ondervonden. Zullen we dan maar met al die variabelen rekening houden als we kijken naar jouw doelstellingen in het leven?

Wat is scenario analyse?

Scenarioanalyse is een techniek die aan de hand van een groot aantal scenario’s inzicht geeft in de ontwikkeling van je financiële positie, je vermogen, je inkomen en de ontwikkeling daarvan naar de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op die ontwikkeling. De ontwikkeling hiervan is voor mij van belang om samen met jou te bepalen of je (financiële) doelen haalbaar zijn. En in welke mate. Is het 100% haalbaar of moeten we rekening houden met een lager percentage? Denk hierbij bijvoorbeeld aan eerder met pensioen gaan of het betalen van de studie van de kinderen. Er zijn talloze doelstellingen in je leven waar geld voor nodig is.

scenario analyse

Bron: boek Goals-Based Financial Investing

Let wel: de scenarioanalyse is niet alleen op historische data gebaseerd, dit in tegenstelling tot financiële planningen waarbij een vast rendement op vermogen het uitgangspunt wordt genomen. Het verleden vormt wel een belangrijke basis, namelijk het vertrekpunt. Van ervaringen en gebeurtenissen die ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, kunnen we natuurlijk veel leren. Maar binnen scenario analyse wordt vooral rekening gehouden met de huidige en mogelijke toekomstige economische situaties door het beleid van centrale banken (bijvoorbeeld om de inflatie te beteugelen.

Doel van scenario analyse

Een analyse met behulp van 1.000 economische scenario’s is voor mij noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in het rendement en risico’s van de verschillende vermogensbestanddelen. Dat bespreken we natuurlijk samen. Zo krijg je een zo realistisch mogelijk beeld van mogelijke toekomstige ontwikkelingen van jouw vermogen en de haalbaarheid van je doelstellingen. Door deze vermogensontwikkeling periodiek te monitoren en aan te passen waar dat nodig is, bereik jij je doelstellingen. En dan denk je natuurlijk gelijk aan het financiële doel, maar vraag jezelf eens af wat eigenlijk het hogere doel is wat daaronder ligt. Eerder kunnen stoppen met werken is een plat doel, maar vraag je dan eens af: wat brengt het in mijn leven als ik niet meer werk? Waarom streef ik naar eerder stoppen met werken? En wat ga ik dan doen met mijn tijd?

Wat heb ik aan een scenario analyse in mijn financieel plan?

Ik maak gebruik van scenario’s om inschattingen te maken wat in de toekomst mogelijk kan gebeuren met jouw vermogensontwikkeling. Een set van verschillende scenario’s bevat een grote hoeveelheid van mogelijke toekomstige rente, inflatie en rendement op bijvoorbeeld spaarrekeningen en aandelen en nog veel meer. Bijvoorbeeld: de verwachting is dat het rendement op aandelen op de lange termijn 6,2% per jaar is. Dit wordt gecombineerd met verwachtingen over de mate van het beleggingsrisico. Want bij een slecht beleggingsjaar kan het rendement maar zo eens -20% zijn.

Toch zet ik ook graag een kritische kanttekening bij het gebruik van scenario analyse. Want het is goed je te realiseren dat het gaat om verwachtingen van een groep mensen. De toekomst kunnen we niet voorspellen; we hebben immers geen glazen bol. Ook de knappe koppen dus niet. Dat neemt niet weg dat scenario analyse een mooi instrument is om de effecten van bepaalde veronderstellingen over de toekomst inzichtelijk te maken. Een afbeelding in jouw financieel plan kan er bijvoorbeeld zo uitzien.

scenario analyse ontwikkeling vermogen

Vermogensontwikkeling uit financieel plan als voorbeeld rekening houden met verschillende scenario’s.

 

De helft (500) van alle scenario’s bevindt zich in het donkerblauwe gebied.
300 scenario’s (30%) bevinden zich in het lichtblauw gekleurde gebied.
150 scenario’s (15%) bevinden zich in het wittig gekleurde gebied.
En er is een kans van 5% dat een scenario zich buiten het gekleurde gebied bevindt. Dit betekent dat 25 scenario’s zich boven het gekleurde gebied bevinden en 25 scenario’s onder het gekleurde gebied.

In het meest worst case scenario is er nog € 120.740 over op de rekening van deze voorbeeldklant. Bij een gemiddeld scenario is er aan het eind van het leven ruim € 540.00 over en als het ontzettend goed gaat met de beleggingen, dan kunnen ze rekening op ruim € 1 miljoen. Hoe langer de horizon, hoe breder de waaier wordt. Daarom is het van belang om regelmatig samen te kijken of het nog verloopt zoals we dat samen hebben bedacht. Dat brengt me naar een mooi bruggetje:

Financiële planning is een werkwoord

Stel dat we in jouw planning de stip aan de horizon hebben gezet en dat we de scenario’s daarop hebben losgelaten. Dan zien we dat je doelstellingen haalbaar zijn, …… op dit moment. We houden continue rekening met de onzekerheid in financiële markten en de economie. Maar niet alleen de markt is een onzekere factor. Want ook jouw wensen en voorkeuren wijzigen in de loop van de tijd. Het is dus belangrijk om regelmatig te checken of je nog op koers bent of dat aan nieuwe wensen en doelstellingen invulling gegeven wordt. Daarom adviseer ik je om samen met mij de regie te houden en je financiële planning regelmatig actueel te maken. Een eenmalig financieel plan is waardeloos. Daar schreef ik eerder een blog over. Uiteraard is dit een titel met een knipoog.

Het is dus belangrijk om samen regelmatig in gesprek te zijn om veranderingen in risico’s samen te beheersen.

De toegevoegde waarde van scenario analyse

Veel financiële planningen zijn gebaseerd op een historische simulatie. Maar dit zegt weinig over de toekomst. Carl Richards, een bekende financieel planner uit Amerika zei het als volgt:

“Investing based on past performance is like driving while looking in the rear view mirror. It causes a lot of accidents.”

Carl Richards

Scenarioanalyse verdient wat mij betreft de voorkeur boven andere methoden van projecties van toekomstige situaties. Het benadert de complexe economische wereld op een realistische wijze en er wordt rekening gehouden met een groot aantal verbanden. Daarnaast wordt de informatie naar jou beter van kwaliteit door het inzicht in rendement en risico dat specifiek voor jou geboden wordt. Dit helpt bij het goed managen van verwachtingen. De haalbaarheid van doelen wordt consequent bewaakt als je met mij samenwerkt. Verder kunnen verschillende producten worden vergeleken en voldoet een product niet meer of onvoldoende in het leveren van een bijdrage aan het realiseren van je doelen, dan kunnen we die eenvoudig vervangen.

Conclusie

Met behulp van scenarioanalyse kan inzicht gegeven worden in verwachte ontwikkelingen in de toekomst en de risico’s daaromheen. Scenario’s hebben een beperkte, maar zeer waardevolle voorspellende waarde. In het kader van financiële planning is een scenario-analyse een techniek die wordt gebruikt om de mogelijke financiële uitkomsten te evalueren op basis van verschillende toekomstige scenario’s. Het omvat het modelleren en beoordelen van verschillende financiële situaties om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen en risico’s voor de haalbaarheid van financiële doelstellingen.

Meer weten?

Laat hieronder een comment achter of maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken. Ik vertel je daarbij hoe dit werkt voor jou.

Vrijheid ……. Wat betekent dit voor jou?

Dit artikel gaat over een onderwerp dat belangrijk is in mijn leven: vrijheid. Maar waarschijnlijk ook voor jou als je dit leest. En dat is niet zo gek. Vrijheid, in welke vorm dan ook, speelt een rol in het leven van mijn klanten. Er zitten heel veel aspecten aan het onderwerp vrijheid. Veel te veel voor één blog, dus nog genoeg om over te schrijven en te vertellen.

Terwijl ik dit blog schrijf, zit ik op het strand op het Griekse eiland Corfu. De wind waait door mijn haren, het is ongeveer 25 graden en mijn hoofd is vrij van gedachten. Mijn vingers slaan de toetsen van mijn laptop aan en dat is wat je nu leest in dit blog.

Vrijheid, we hebben er allemaal iets mee. Vrijheid is een van de kernwaarden in mijn leven. Het is een onderwerp dat zeer actueel is en iedereen geeft er een eigen betekenis aan. Als ik vertel dat vrijheid ervaren in mijn leven belangrijk is, wordt dat door anderen meestal gekoppeld aan financiële vrijheid. Voor mij is dit maar een aspect van vrijheid. En bovendien: wat betekent dat eigenlijk, financiële vrijheid?

Het gevoel van vrijheid ervaren zit veel dieper dan ik lang heb dacht. Met name doordat ik de laatste maanden veel gewerkt heb, heb ik mezelf wellicht ook de vrijheid ontnomen om aandacht te geven aan andere belangrijke aspecten in mijn leven. In een periode van reflectie, mijn gedachten laten gaan, manifesteert het gevoel van vrijheid willen ervaren zich weer. En onder de smoes: 2021 is het jaar van de investering, kwam ik er voor mezelf tot nu toe aardig mee weg. Maar het is tijd om iemand erbij te zoeken en de omslag te maken van alleen 1-op-1 werken met relaties naar groepen of online trainingen. Want, mensen helpen financieel ontspannen te leven, dat blijft de essentie waar het om gaat. Maar dat kan in vele vormen.

De betekenis van vrijheid

Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. In Nederland hebben we veel vrijheid. Iedereen in Nederland heeft in essentie dezelfde vrijheden. Dat betekent iedereen mag denken, zeggen en doen wat zij wil, zo stelt de Nederlandse overheid in een boekje over de kernwaarden van Nederland. Maar natuurlijk zijn er wel grenzen aan wat je kunt zeggen. Dat leerden we bijvoorbeeld uit het proces tegen Geert Wilders. En ook is het natuurlijk van de gekke dat we het ergens niet mee eens zijn, om vervolgens onze mening als bedreiging te uiten aan bijvoorbeeld politici, bestuurders of je buurman.

De betekenis van het woord vrijheid de Van Dalen wordt als volgt omschreven:
vrij·heid (de; v; meervoud: vrijheden)
1
het vrij-zijn; = onafhankelijkheid: vrijheid, blijheid iedereen moet maar doen waar hij zin in heeft
2
daad die de gewone grenzen overschrijdt: zich vrijheden veroorloven

Wat betekent vrijheid voor ons?

De meeste mensen denken bij het woord vrijheid aan de eerste omschrijving en geven er hun eigen nuance aan. Ik heb de proef maar eens op de som genomen en een aantal mensen uit mijn netwerk gevraagd of ze vrijheid belangrijk vinden en welke betekenis ze daaraan geven.

Jacqueline te Brake

Wat betekent vrijheid voor Jacqueline te Brake?

Vrijheid is voor mij ’s ochtends opstaan en bepalen wat ik ga doen deze dag. Keuzes die van mij zijn en niet bepaald worden door wat ik zou moeten doen. De ene keer is dat gemakkelijker dan de andere keer. Zeker voor vrouwen die gewend zijn te pleasen.

Jacqueline is Mindset & vitaliteitsexpert voor vrouwelijke professionals

Wat betekent vrijheid voor Kirsten Burg

Voor mij betekent vrijheid dat ik mijn eigen agenda kan bepalen. En dat ik zelf kan bepalen wanneer en hoeveel ik werk en met wie. Cliffhanger: dat lukt me vandaag aardig (smiley star eyes)

Kirsten helpt introverte vrouwen met het bepalen van hun eigen agenda.

Sandra Meessen

Wat betekent vrijheid voor Sandra Meessen

Vrijheid is  mijn eigen leven kunnen leiden, eigen keuzes maken naar eigen believen en wensen (met respect voor anderen). “Onafhankelijk leven”, reizen en werken. Dat is natuurlijk relatief, want ik moet ook gewoon de hypotheek betalen en voor inkomen zorgen om dat leven te kunnen leiden. Ons leven voelt vrij en dat is ook vrijheid.

Sandra is Virtueel Assistent op het gebied van e-mailmarketing en websitebeheer en werkt onder andere voor Meer Leven Financiële Planning.

Mijn definitie van vrijheid

Vrijheid is een heel breed begrip en zoals eerder gezegd één van mijn belangrijkste waarden in het leven. Je bent vrij als je je eigen waarden, dromen en talenten als kompas in het leven gebruikt om een leven te leiden om trots op te zijn. In essentie is het keuzes kunnen maken hoe je je leven wilt leven. De betekenis van de waarde vrijheid kun je voor elk aspect van je leven invullen. Hieronder passeert een aantal levensgebieden de revue.

In werk

Op het gebied van werk gaat het om de vraag: met wie, wanneer en waar wil ik werken om bij te dragen aan een (financieel) ontspannen leven, iets wat ik iedereen gun. Ik ervaar dit zelf ook dagelijks als resultaat van mijn eigen financial life planning. Steeds meer is het besef dat ik niet iedereen die op mijn pad komt met een specifieke vraag wil helpen. Ik moet bekennen dat het nog wel eens een uitdaging is om nee zeggen.
Als ondernemer realiseer ik me dat ik ongelofelijk vrij ben. Ik zou niet anders meer willen. Maar er zijn ook nog stappen te maken om daar te komen waar ik het liefst wil zijn. De realisatie van twee onlineprogramma’s (‘Samen starten met beleggen’ dit jaar en ‘Jouw Financiële Levenskompas: in 7 stappen naar je ideale leven met financiële en emotionele rust’) gaan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Net zoals de uitbreiding van mijn team waarvoor nog steeds een vacature openstaat.

Als ik nu terugkijk op de laatste 15 jaar, een periode waarin ik als interim pensioenexpert en later als quality assurance manager werkte bij verzekeraars, zat ik vrijwillig in een gouden kooi. Ik had eerder de overstap moeten maken naar het opbouwen van mijn praktijk voor financiële (levens)planning. Toen verdiende ik veel meer, maar nu ervaar ik veel meer momenten van geluk in mijn leven.

Als je me vraagt: wat wil jij echt Sandra? Dan is dat minder in mijn onderneming werken, meer uitbesteden en meer vrijheid ervaren in ondernemerschap en dus ook in mijn leven. Op reis gaan wanneer ik wil en waar ik heen wil. Je kunt tegenwoordig overal werken. En als ik iets heb geleerd uit de corona tijd in 2020: steeds meer gaat en kan online. Fysieke bijeenkomsten zijn minder nodig, al blijft dat in veel gevallen wel mijn voorkeur houden. De opstartfase van Financial Life Planning Jaartraject doe ik graag met ontmoetingen. Dit maakt het gemakkelijker verbinding in gesprekken te leggen en empathisch bij de ander te zijn.

Relaties

Vrijheid in relaties betekent voor mij dat ik liever een paar hele goede vrienden en vriendinnen heb, waarop ik altijd kan vertrouwen. Wie ik in de nacht kan wakker bellen als er iets is. Mensen van wie je onvoorwaardelijk op aan kunt. Wie is het daadwerkelijk waard om (kostbare) tijd aan te besteden. Ik hoor mensen zeggen dat de periode van lockdown in 2020 de oogkleppen zijn afgevallen; ze realiseerden zich dat de vele bekenden niet altijd ook echte vrienden waren. Ze hebben deze mensen simpelweg niet gemist in hun leven. In een relatie met een partner betekent vrijheid voor mij samen leven vanuit gelijkwaardige waarden en elkaar de vrijheid laten om te doen wat voor de ander belangrijk is. Daarbij is het altijd mooi als de wegen op het einde van de dag samen komen. Belevenissen van de dag bespreken en daarna samen de ogen dicht doen voor een goede nachtrust.

Financiële vrijheid

Op financieel gebied betekent vrijheid voor mij over voldoende geld kunnen beschikken om er zeker van te zijn dat er genoeg is. Genoeg geld hebben op geplande en ongeplande momenten in het leven om keuze te hebben het leven te leiden zoals ik dat wil. Als ik iets in mijn leven heb geleerd, is dat rijkdom betekent dat je mooie herinneringen kunt maken door het leven te beleven. Materiële dingen die met geld gekocht kunnen worden, daar geef ik weinig om. Sterker nog, ik heb een jaar of 15 geleden ervaren dat wonen in een groot huis geluk ook in de weg kan staan.

Financieel inzicht en financiële vaardigheden geven je veel vrijheid, vooral mentale vrijheid. Ik ervaar het keer op keer heel waardevol om klanten mee te nemen in hoe geld door hun leven stroomt en wat ze er mee kunnen doen vanuit hun eigen waarden en verlangens. Het is nog steeds schandalig dat er zo weinig aandacht wordt besteed in ons onderwijsprogramma aan deze vaardigheid; goed met geld leren omgaan. Een overvloed aan geld, zodat mijn financiële emmer overstroomt, is helemaal niet nodig. Dan is de volgende stap anderen laten meeprofiteren van mijn welvaart. Ik heb in mijn leven ervaren hoe het is om ver door de financiële bodem heen te zakken. Je kent het wel, een bodem die klinkt als een echoput en die je niet meer kunt zien. En ik kan je verzekeren, dat is geen leven, maar een rotleven. Geld neemt mentaal bezit van je en dat kost enorm veel energie. Hierover valt veel te vertellen en is genoeg voer voor een ander blog.

FIRE-beweging

Het streven naar financiële vrijheid kan wat mij betreft ook doorslaan. Wellicht heb je wel eens gehoord van de FIRE-beweging. FIRE staat voor Financial Independence and Retire Early. Het wordt steeds populairder, vooral onder jongeren. Het is een levensfilosofie met als doel zo vroeg mogelijk financieel onafhankelijk te worden en daardoor soms al op je 35e met pensioen te kunnen gaan. Het is een heel sober leven, waarbij veel wordt bespaard en belegd (het liefst ook met de studielening) om zo snel mogelijk 20 tot 25 keer je jaarsalaris aan vermogen te hebben. Daarna kunnen ze leven van het vermogen.

Op internet prijken natuurlijk vooral de succesverhalen van coaches die ergens op een mooi eiland in de zon zitten, die het je wel even leren om FIRE te worden en mooie bedragen in het vooruitzicht stellen als je naar ze luistert. Goed met je geld omgaan en dat te leren, daar ben ik groot voorstander van. Maar dan wel op een manier die realistisch is, waarbij je ook nu leeft. Dit is een van de redenen om mijn beleggingstraining te ontwikkelen. Alles beleggen en jezelf dingen ontzeggen, ervaringen die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling uitstellen, past niet in het leven dat ik wil leiden. En dat zie ik ook terug bij de mensen die ik mag adviseren en met wie ik mag samenwerken.

Eind september 2021 zond de NPO een aardige documentaire uit over dit onderwerp, waar verschillende jongeren aan het woord kwamen die FIRE nastreven. Weet je nog niet wat FIRE is? Ik kan er een blog over schrijven (en misschien doe ik dat nog wel eens), maar je kunt ook naar de documentaire ’30 en nooit meer werken’ kijken. De makers volgen millennials die, elk op hun eigen manier, dit pad bewandelen. Het is zeker de moeite waard om naar te kijken als zienswijze van financiële vrijheid.

Sociale vrijheid

Vrijheid is ook kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Of gewoon de straat op kunnen en de alledaagse dingen in het leven kunnen doen. Het leek of gewoon, totdat de pandemie kwam en ons leven dratisch beperkte. Geen sportactiviteiten, maximaal aantal mensen thuis ontvangen, uitgaansgelegenheden dicht, enz. Op 6 maart 2020 ging ik voor twee weken naar de Dominicaanse Republiek om bij te komen in de zon na een emotioneel zware periode in mijn leven. Ik dacht 15 dagen met vakantie te gaan. In werkelijkheid stond ik na 8 dagen weer op Schiphol in een surrealistische wereld. Een leeg vliegveld, lege snelwegen, angst voor tekorten in de supermarkt, dus we gingen (o.a. wc-papier) hamsteren. Als we worden beperkt in onze vrijheden, ervaren we de echte waarde ervan.

Verder kun je nog filosoferen over vrijheid in de context van gezondheid, liefde, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Allemaal mooie thema’s om aan te raken en met elkaar over in gesprek te gaan.

Vrijheid is niet overal in de wereld vanzelfsprekend

Niet iedere wereldburger ervaart fysieke vrijheid; niet iedereen kan gaan en staan waar die wil. Voor mij kwam dit besef heel dichtbij toen we in 2015 op Robbeneiland waren. We werden rondgeleid door een gids die uit eigen ervaring vertelde hoe het eraan toe ging tijdens zijn gevangenschap. Een heel intens verhaal. Robbeneiland is vooral bekend doordat Nelson Mandela hier gevangen werd gehouden door het Apartheidsregime van Zuid-Afrika. Het eiland werd in 1999 door UNESCO als cultuurerfgoed op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Als je er ook bent geweest, kun je vast en zeker beamen dat het een indrukwekkend bezoek was.

Robbeneiland

Vrijheid is vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend voor bijvoorbeeld mensen in Afghanistan. Hoe vrij zijn zij werkelijk onder het regime van de Taliban? Hoe vrij zijn mensen die leven in een democratische dictatuur, zoals in Rusland of in Noord-Korea? Ik prijs mij elke dag gelukkig dat ik woon en leef in een land waarin ik mijn mening mag uiten, waarin ik – als ik dat zou willen – naar het Malieveld kan om te demonsteren. We leven in een land waarin we niet al onze woorden op een weegschaal hoeven te leggen.

Ik onderken alleen wel dat zeggen wat je denkt soms (te) grote en ongewenste gevolgen heeft. Neem Mona Keijzer die als eerste bewindspersoon sinds 50 jaar op staande voet werd ontslagen, omdat zij zich niet kon verenigen met het kabinetbeleid en een interview gaf aan De Telegraaf. Of de vrijheid van andere politici die ingeperkt wordt door de dreiging van terreur. Dat Wilders beveiligd wordt, is lang bekend. Maar dat ook onze eigen premier, waarschijnlijk vanuit zijn functie en niet als persoon, extra bescherming heeft door een tereurdreiging is natuurlijk van de gekke. Maar opgepakt worden omdat wij onze mening uiten en vrijheid nastreven, is er gelukkig niet bij.

Soms is het opgeven van een stukje vrijheid een keuze

Je kent het vast wel. Ouders die ouder worden en zorg nodig hebben waarbij een beroep op de kinderen wordt gedaan. Mantelzorgers geven veel van hun tijd om deze zorg te verlenen. En daarmee geven ze dus (tijdelijk) ook een stukje van hun vrijheid weg. Dit is een bewuste keuze (en soms noodgedwongen), alhoewel ik mij realiseer dat het lang niet voor iedereen zo voelt. Je geeft vaak de zorg aan je ouders om iets terug te doen wat zij jou hebben gegeven. Een morele intrinsieke verplichting, die zeker niet altijd vrijwillig voelt.

Maar soms gaat het ook onbewust, omdat beperkende overtuigingen een rol spelen. Dit heb ik zelf ook ervaren en ik zie dat ook terug bij de mensen die ik mag begeleiden. Ik heb het over vastzitten in werk. Niet omdat het nou zo’n leuke baan is, maar er met nou eenmaal geld worden verdiend om te wonen en te leven.

Wanneer kan ik stoppen met werken? Dat is de meest gestelde vraag van relaties als we aan de slag gaan met financiële planning. Ik hoor zelden: “Met pensioen? Geen denken aan.” De meesten willen echt niet doorwerken tot AOW-leeftijd. Ik geloof dat we massaal in een gouden kooi zitten. We gaan telkens naar het werk toe en als de werkdag erop zit gaan we naar huis om bij te komen. Dan doen we morgen weer en overmorgen ook. En versta me niet verkeerd, want ik heb dit zelf ook ervaren zoals je hiervoor hebt kunnen lezen. Maar ik moet er echt nog niet aan denken om met pensioen te gaan. Mijn werk is te leuk en in dat kader:

Vrijheid is niet doen waar ik zin in heb, maar doen waar ik de zin van in zie.

Een ander voorbeeld van vrijwillige opgave van vrijheid is de tijd dat ik als mantelzorger werkte voor mijn man. Ruim 3 maanden intensieve zorg, waarvan de laatste weken continue. Gelukkig werden we in zijn laatste levensfase ondersteund door thuiszorg en palliatieve zorg. Maar ik wist het is tijdelijk. En achteraf ervaar ik dit als een hele waardevolle periode in mijn leven. Vele nieuwe inzichten verrijken mijn leven en die gebruik ook om de wereld voor anderen mooier te kleuren.

Wat versta jij onder vrijheid?

Ik geloof dat iedereen recht heeft om gelukkiger zijn en het plezierig leven te leiden. Hoe je hier invulling aan geeft is aan jezelf. De één wil graag spiritueel groeien en de ander wil juist financiële overvloed en persoonlijk succes bereiken. En ik? Ik wil allebei. Waar het om gaat is dat ik besef dat ik de architect ben van mijn bestaan. Wij leven in een deel van de wereld waar je vrijwel alle mogelijkheden en kansen hebt om jouw leven te leiden. Maar dan moet je wel weten hoe dat eruitziet. Als je weet wie je bent, dan moet je doen wat je moet doen, om te hebben wat je wilt.

quote levenswijze

Stel jezelf de vraag: “Wat wil ik?”.
Laat hieronder jouw reactie achter.

 

Wat is financiële planning?

In één zin: een foto van nu en een film van je eigen financiële toekomst.

Financiële planning is een krachtige methodiek om vanuit inzicht en vertrouwen keuzes te maken die bij je passen. Ik zie dagelijks mensen die blijven waar ze zijn en maar doorgaan op de automatische piloot. Het inzicht ontbreekt wat ze met geld kunnen doen in hun leven. Ze maken zich regelmatig zorgen en ervaren angst ooit geld te kort te komen. Geld brengt onzekerheid met zich mee, zeker als er veranderingen met financiële impact op de loer liggen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, overlijden van een dierbare, het ontvangen van een erfenis, de aankoop van een woning of een bedrijfsovername. Allemaal gebeurtenissen die zorgen voor onrust en geldzorgen.

Financiële planning kan het verschil maken tussen het gevoel van alles bij elkaar schrapen en doelen bereiken die voor jou het belangrijkst zijn. De grootste zekerheid die je jezelf kunt geven, is de onzekerheid in het leven te omarmen. En ga vervolgens zelf aan het stuur zitten waarbij je leeft naar je belangrijkste prioriteiten.

Ik zie veel mensen die vanuit onwetendheid niet beginnen met financiële planning. Ze hebben geen beeld wat het voor ze doet. Een onderzoek uit 2015 toont aan dat slechts 10% van de Nederlanders de kracht van financiële planning heeft ervaren en samenwerkt met een financieel planner. Ik heb weinig reden aan te nemen dat hieraan iets veranderd is. Maar er staat te veel op het spel om te speculeren of je kop in het zand te steken als het gaat om de prioriteiten in jouw leven.

Dit is het goede nieuws als je niet weet waar je moet beginnen. De basisprincipes van financiële planning zijn gemakkelijk te begrijpen. En werken met een financiële planner geeft je een koers en zet je in de juiste richting. Laat het me uitleggen.

Wat is financiële planning? Hier gaat het over

Financiële planning is overgewaaid uit de Verenigde Staten en krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. Het ontbreken van een financieel plan leidt tot het kopen van financiële producten die vaak niet nodig zijn. Het leidt daarnaast tot dobberen op een grote oceaan van mogelijkheden en het meewaaien met de wind in een richting die je niet hebt voorzien. Je bent gevoelig voor mooie kansen die achteraf vaak minder mooi zijn dan voorgespiegeld. Als er al advies wordt ingewonnen is dat meestal ad hoc en gaat het over één specifiek product.

Als je een huis koopt, wil je wellicht een hypotheek afsluiten. De hypotheekadviseur rekent uit of je op basis van je inkomen de woning kunt financieren. Gefeliciteerd, dat gaat lukken. Maar stelt hij ook de vraag of de bijbehorende financiële lasten passen in het plaatje zoals jij je leven wil leiden? Mijn stelregel is dat je maximaal eenderde van je maandinkomen aan je hypotheek besteedt. Dan houdt je ook geld over voor andere dingen in je leven die belangrijk zijn. Daarnaast ontbreekt bij veel mensen een helikopterview op hun financiële situatie. Hierdoor nemen ze te veel of juist te weinig risico om hun doelen en dromen te verwezenlijken.

Financiële planning gaat over drie belangrijke dingen: uitzoeken waar je op dit moment financieel staat, je persoonlijke financiële doelen benoemen en een plan opstellen om die doelen te bereiken. Zo gemakkelijk is het! Uiteraard is het wel zaak om regelmatig te kijken hoe je zeilen staan en of je nog op koers ligt.

Financiele planning of financiële verwachting?

Financiële planning is misschien niet helemaal het juiste woord voor onze dienstverlening. Misschien moeten we meer spreken over financiële ‘verwachting’ in plaats van financiële ‘planning’. Het woord planning suggereert wellicht te veel dat de uitkomsten als een vaststaand en zeker gegeven kunnen worden gezien. En als we iets kunnen leren van de coronacrisis is dat het leven beperkt maakbaar is en niet goed te plannen valt.

Door te accepteren dat de uitkomsten van een financiële planning altijd zullen afwijken van de daadwerkelijk ontwikkeling van inkomen en vermogen, kunnen we ons een hoop tijd besparen en ons richten op een veel belangrijker onderdeel van het plan. Namelijk het gesprek met je over de scenario’s en doelstellingen achter de cijfers. Doordat financiële planning een continuproces is, neemt het realiteitsgehalte bij iedere periodieke update toe.

De overeenkomst tussen voetballen en financiële planning

Ik heb 25 jaar gevoetbald en bracht elke week uren met mijn teamgenoten en onze trainer door om ervoor te zorgen dat we de tactiek en ons spelplan voor het weekend als onze broekzak kenden. We begrepen dat we bij een goede uitvoering van het plan een goede kans hadden om met een overwinning en 3 punten van het veld te stappen. Daarna heb ik ook als scheidsrechter gedurende 13 jaar deze gedrevenheid bij de verschillende teams gemerkt.

En hier is de overeenkomst tussen financiële planning en voetballen. Financiële planning helpt je bij het ontwikkelen van een ‘game plan’ voor je financiën, zodat je met geld kunt winnen. En daarmee bedoel ik dat je altijd genoeg geld hebt voor je gewenste levensstijl. In elke levensfase heb je andere prioriteiten en een andere samenstelling van inkomen, uitgaven en vermogen. Aan de hand van verschillende scenario’s krijg je inzicht in de financiële gevolgen van de keuzes die je kunt maken. En een financiële planner is er voor je als coach of regisseur om je bij elke stap te begeleiden. Je bepaalt samen niet alleen je koers als je vertrekt, maar je moet ook regelmatig bijsturen om in de juiste haven aan te komen. Door jaarlijks onderhoud aan je financiële planning bereik je rust, onafhankelijkheid en zekerheid.

8 redenen waarom mensen enthousiast worden van financiële planning

Hieronder geef ik je 8 redenen wat mijn klanten ervaren als resultaat van financiële planning.

1. Om complexiteit te verminderen

Pensioenoverzichten, jaarcijfers, aangiftes inkomstenbelasting, hypotheken, kapitaalverzekeringen, pensioen eigen beheer of oudedagsvoorziening, schuldverhoudingen in de bv, beleggingsrekeningen. “Ik zie door de bomen het bos niet meer.”

2. Om actie te ondernemen

“Ik wil al heel lang die nieuwe woning kopen. Maar ik weet niet of ik er goed aan doe en of het allemaal betaalbaar blijft in de toekomst.”

“Ik wil stoppen met mijn onderneming. Maar ik weet niet of dat ook vanuit financieel oogpunt kan en haalbaar is. Want ik wil daarna wel leven zoals ik dat nu ook doe.”

“Mijn partner en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. We zijn in gesprek met een mediator, maar die kan ons geen inzicht geven in hoe ons echtscheidingsconvenant financieel uitwerkt.”

“Mijn partner is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Hebben wij alles wel goed geregeld?”

3. Om tijd te besparen

Baan. Kinderen. Sport. Vrienden. Vakantie. Studie. “Ik heb er geen tijd voor.”

4. Om een ander gelukkig te maken

“Ik heb het zelf wel in de smiezen, denk ik. Maar mijn vrouw wil graag dat er eens een keer goed naar gekeken wordt.”

5. Om gerustgesteld te worden

“Ik wil mijn bedrijf verkopen, maar ik twijfel of dit het goede moment is.”

6. Om aangemoedigd te worden

“Ik heb nu behoorlijk wat vermogen en ik denk er aan om te schenken aan mijn kinderen.”

7. Om iemand de schuld te geven

“Mijn adviseur geeft aan dat het makkelijk uit kan als ik een Volvo XC90 koop.”

8. Gevoel van veiligheid

“Hèhè, dit hadden we veel eerder moeten doen. Ik weet nu precies waar ik aan toe ben.”

Het doel van financiële planning

De doelstelling van financiële planning is om in elke fase van je leven, op geplande en ongeplande momenten, voldoende geld te hebben voor jouw levensstijl. En dan niet om op een houtje te bijten, maar voldoende geld voor je ideale leven. Leven zoals jij dat wil. Of je daarbij grote of minder grote wensen hebt is aan jou. Het is jouw leven. De een wil zo vroeg mogelijk met pensioen of wonen en werken in de zon. Andere klanten willen gewoon hun leven terug en uit de ratrace van ondernemerschap stappen.

Financiële planning gaat niet over losse producten die nú nodig zijn, zoals een hypotheek, verzekeringen of een pensioenrekening, maar over wat past bij elke fase van je leven. Jouw leven vormt het hart van je financieel plan, zodat je juiste keuzes maakt waar het financiële vraagstukken betreft. Inzicht in de consequenties van financiële beslissingen zijn op de lange termijn cruciaal. Bij financiële planning gaat het erom over voldoende inkomen en vermogen te beschikken om financiële wensen en doelstellingen op korte en langere termijn te realiseren en eventuele risico’s op te vangen. Denk aan onverwachte levensgebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of vroegtijdig overlijden. Maar wat als je op weg bent om de oudste inwoner van Nederland te worden? De belangrijkste doelstelling van mensen is blijvend voorzien in een bepaalde levensstijl met bijbehorend uitgavenpatroon, nu en in de toekomst. Ook als je 100 jaar oud wordt.

Door het inzicht dat je krijgt met financiële planning kun je je financiële toekomst en je leven zo inrichten dat je nu en later kunt doen wat je belangrijk vindt. Zowel privé als zakelijk. Het doorlopende planningsproces biedt ondersteuning en uitkomst bij grote (financiële) beslissingen in je leven door inzicht in de haalbaarheid van je wensen.

De verschillende pijlers

Financiële planning geeft inzicht in het volledige spectrum waar leven en geld bij elkaar komen. De pijlers van een goede financiële planning zijn onder andere

 • Verzekeringen en pensioenen;
 • Sparen en beleggen;
 • Belastingen en de planning daaromheen;
 • Sociale zekerheid;
 • Financieringen;
 • Huwelijksvermogensrecht;
 • Erfrecht en de fiscaliteit daar omheen.

Onderwerpen die daaraan nog kunnen worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld inzicht in risico en rendement van je beleggingen, kennis van vennootschapsstructuren, financiële rekenkunde en behavioral finance (gedragseconomie).

Financiële planning is maatwerk

Ik zie regelmatig financiële plannen voorbijkomen van tientallen pagina’s. Een berg papier uit een financieel planningsprogramma, weinig toegesneden op de vragen en uitdagingen die spelen. Een financieel plan is wat mij betreft een op maat opgestelde rapportage en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het Persoonlijk Financieel Overzicht en geeft inzicht waar je nu staat. Vergelijk dit overzicht met een financiële foto. Dit Persoonlijk Financieel Overzicht is bedoeld om inzicht in en overzicht van je huidige financiële situatie te geven. Vanuit dit kader zal vervolgens het financieel plan worden opgesteld met adviezen en aanbevelingen om de huidige situatie te optimaliseren en (belangrijke) doelstellingen te realiseren.

Een persoonlijke rapportage met concrete antwoorden

Daarnaast geeft een financieel planner in een persoonlijke rapportage antwoord op de vragen die je hebt en geeft inzicht in de haalbaarheid van je wensen en doelstellingen. Zoals Miranda, die mij de vraag stelde: als ik mijn onderneming verkoop, kan ik dan levenslang leven zoals ik dat wil? Wat is de overnamesom die ik dan nodig heb? Maar je financieel planner geeft ook (ongevraagde) adviezen om je persoonlijke financiële situatie te optimaliseren. Zo kom ik veel relaties tegen die een verouderd testament hebben dat bij overlijden niet het beoogde gevolg heeft. Grote bedragen op spaarrekeningen zijn beslist geen uitzondering. Begrijp me niet verkeerd, want geld parkeren op een spaarrekening is prima als je dit geld binnen een paar jaar nodig hebt. Maar als je lange termijn doelstellingen wilt realiseren, ligt beleggen met een goede onderliggende strategie meer voor de hand.

Je krijgt dus een compleet én begrijpelijk planningsrapport waarin de financieringsvraagstukken gedurende je levensloop worden beantwoord. Bijvoorbeeld of je eerder kunt stoppen met werken, of kun je de droom van een (tweede) woning realiseren. En kun je beter beleggen in de bv of in privé en of het is slim om al dan niet je hypotheek af te lossen zijn vraagstukken die regelmatig voorbijkomen.

Persoonlijk Financieel Overzicht

Een Persoonlijk Financieel Overzicht is dus het eerste deel van je planning en bevat de volgende onderwerpen voor zover relevant. Persoonlijke gegevens en erfrechtelijke positie. Een overzicht van je adviseurs, zodat je financieel planner desgewenst kan optreden als je regisseur. Tevens bevat het overzicht een specificatie van inkomsten en uitgaven en een indicatie van je netto vermogenspositie. Uiteraard mag een overzicht van bezittingen en schulden niet ontbreken. Ook de onderneming wordt als belangrijke bezitting in ogenschouw genomen. En het Persoonlijk Financieel Overzicht geeft inzage in de verdeling van verschillende bezittingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld liquiditeiten, vastgoed, aandelen, obligaties, grondstoffen of alternatieve beleggingen. En uiteraard heel belangrijk is een samenvattend overzicht van de wensen, doelen en financiële vraagstukken.

Financiële planning sluit aan bij verschillende levensfases

Mensen doorlopen gedurende hun leven verschillende fases, ook financieel. Ik kan meer dan 50 mogelijke levensgebeurtenissen aanwijzen waar je mee te maken krijgt tussen je geboorte en je overlijden. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, financieel, familie en relaties. In je jeugd heb je bijvoorbeeld gestudeerd. Daarna volgt in de regel een betaalde baan of ben je ondernemer geworden. Dit is de inkomensfase. In deze periode ontstaat er vaak vermogen, waarmee de fase van vermogensopbouw aanbreekt. En aan het einde van het (werkzame) leven volgt de afbouwfase, waarbij het vermogen wordt benut om je levensstijl het liefst zo lang mogelijk op peil te houden. En wellicht heb je meer dan voldoende en kun je schenken aan de volgende generatie.

Zeilen

Financiële planning omvat dus planning van inkomen, vermogen en de overdracht van dat vermogen aan (toekomstige) nabestaanden in de verschillende stadia van je leven. Dit laatste wordt ook wel estate planning genoemd. De financieel planner houdt rekening met juridische, fiscale en bancaire aspecten en de daarmee samenhangende risico’s.

Maak van financiële planning geen momentopname

Eenmalig een financieel plan laten opstellen geeft je waardevolle inzichten. Alleen is een financieel plan snel verouderd. Financiële planning is een continu proces van samenwerking waarbij wensen en doelstellingen, inkomen en vermogen, de wet- en regelgeving en macro-economische vooruitzichten doorlopend op elkaar worden afgestemd worden. Financiële planning is een proces dat leidt het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van een optimaal geïntegreerd structureel integraal plan. Hierbij zijn je financiële doelstellingen, alsmede je (verborgen) wensen, dromen, verlangens en mogelijke zorgen leidend.

Een financieel planner brengt een goede balans tussen vermogen, risico’s en tijd. Wil financiële planning echt slagen, maak er dan geen momentopname van en houd voortdurend een vinger aan de pols.

Het gaat om het bereiken van korte- en langetermijndoelen, die doorkruist kunnen worden door onverwachte wendingen in je leven. Geld is een middel om doelen te bereiken. Maar geld brengt ook emotie met zich mee door de verbondenheid met vele gebeurtenissen in het leven. In veel gezinnen komen mensen er te laat achter dat ze hun doelen niet halen, omdat er geen overzicht is en ze geen idee hebben waar hun geld blijft. Laat staan dat ze een uitgestippelde strategie hebben om doelstellingen te bereiken.

Heb jij het gevoel dat jouw financiële planning ook bestand is tegen een stootje op het moment dat je een tegenslag ervaart? Laat het hieronder weten in de comments en wat je er aan hebt gedaan. Mooi voor anderen om ook van jou te leren.

Ervaren wat we voor je kunnen doen?

Ik weet zeker dat jij het anders gaat doen. Wil jij meer financiële rust in je leven? De eerste stap is simpel. Laten we kennismaken. Maak een afspraak om elkaar telefonisch te spreken en eventueel een vrijblijvende afspraak te plannen.

Je hebt dit artikel helemaal gelezen. Ik denk dat je dan ook mijn blog ‘Financieel adviseur en financieel planner, wat is het verschil’ interessant vindt.

Wat is financiële planning?

In één zin: een foto van nu en een film van je eigen financiële toekomst.

Financiële planning is een krachtige methodiek om vanuit inzicht en vertrouwen keuzes te maken die bij je passen. Ik zie dagelijks mensen die blijven waar ze zijn en maar doorgaan op de automatische piloot. Het inzicht ontbreekt wat ze met geld kunnen doen in hun leven. Ze maken zich regelmatig zorgen en ervaren angst ooit geld te kort te komen. Geld brengt onzekerheid met zich mee, zeker als er veranderingen met financiële impact op de loer liggen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, overlijden van een dierbare, het ontvangen van een erfenis, de aankoop van een woning of een bedrijfsovername. Allemaal gebeurtenissen die zorgen voor onrust en geldzorgen.

Financiële planning kan het verschil maken tussen het gevoel van alles bij elkaar schrapen en doelen bereiken die voor jou het belangrijkst zijn. De grootste zekerheid die je jezelf kunt geven, is de onzekerheid in het leven te omarmen. En ga vervolgens zelf aan het stuur zitten waarbij je leeft naar je belangrijkste prioriteiten.

Ik zie veel mensen die vanuit onwetendheid niet beginnen met financiële planning. Ze hebben geen beeld wat het voor ze doet. Een onderzoek uit 2015 toont aan dat slechts 10% van de Nederlanders de kracht van financiële planning heeft ervaren en samenwerkt met een financieel planner. Ik heb weinig reden aan te nemen dat hieraan iets veranderd is. Maar er staat te veel op het spel om te speculeren of je kop in het zand te steken als het gaat om de prioriteiten in jouw leven.

Dit is het goede nieuws als je niet weet waar je moet beginnen. De basisprincipes van financiële planning zijn gemakkelijk te begrijpen. En werken met een financiële planner geeft je een koers en zet je in de juiste richting. Laat het me uitleggen.

Wat is financiële planning? Hier gaat het over

Financiële planning is overgewaaid uit de Verenigde Staten en krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. Het ontbreken van een financieel plan leidt tot het kopen van financiële producten die vaak niet nodig zijn. Het leidt daarnaast tot dobberen op een grote oceaan van mogelijkheden en het meewaaien met de wind in een richting die je niet hebt voorzien. Je bent gevoelig voor mooie kansen die achteraf vaak minder mooi zijn dan voorgespiegeld. Als er al advies wordt ingewonnen is dat meestal ad hoc en gaat het over één specifiek product.

Als je een huis koopt, wil je wellicht een hypotheek afsluiten. De hypotheekadviseur rekent uit of je op basis van je inkomen de woning kunt financieren. Gefeliciteerd, dat gaat lukken. Maar stelt hij ook de vraag of de bijbehorende financiële lasten passen in het plaatje zoals jij je leven wil leiden? Mijn stelregel is dat je maximaal eenderde van je maandinkomen aan je hypotheek besteedt. Dan houdt je ook geld over voor andere dingen in je leven die belangrijk zijn. Daarnaast ontbreekt bij veel mensen een helikopterview op hun financiële situatie. Hierdoor nemen ze te veel of juist te weinig risico om hun doelen en dromen te verwezenlijken.

Financiële planning gaat over drie belangrijke dingen: uitzoeken waar je op dit moment financieel staat, je persoonlijke financiële doelen benoemen en een plan opstellen om die doelen te bereiken. Zo gemakkelijk is het! Uiteraard is het wel zaak om regelmatig te kijken hoe je zeilen staan en of je nog op koers ligt.

Financiele planning of financiële verwachting?

Financiële planning is misschien niet helemaal het juiste woord voor onze dienstverlening. Misschien moeten we meer spreken over financiële ‘verwachting’ in plaats van financiële ‘planning’. Het woord planning suggereert wellicht te veel dat de uitkomsten als een vaststaand en zeker gegeven kunnen worden gezien. En als we iets kunnen leren van de coronacrisis is dat het leven beperkt maakbaar is en niet goed te plannen valt.

Door te accepteren dat de uitkomsten van een financiële planning altijd zullen afwijken van de daadwerkelijk ontwikkeling van inkomen en vermogen, kunnen we ons een hoop tijd besparen en ons richten op een veel belangrijker onderdeel van het plan. Namelijk het gesprek met je over de scenario’s en doelstellingen achter de cijfers. Doordat financiële planning een continuproces is, neemt het realiteitsgehalte bij iedere periodieke update toe.

De overeenkomst tussen voetballen en financiële planning

Ik heb 25 jaar gevoetbald en bracht elke week uren met mijn teamgenoten en onze trainer door om ervoor te zorgen dat we de tactiek en ons spelplan voor het weekend als onze broekzak kenden. We begrepen dat we bij een goede uitvoering van het plan een goede kans hadden om met een overwinning en 3 punten van het veld te stappen. Daarna heb ik ook als scheidsrechter gedurende 13 jaar deze gedrevenheid bij de verschillende teams gemerkt.

En hier is de overeenkomst tussen financiële planning en voetballen. Financiële planning helpt je bij het ontwikkelen van een ‘game plan’ voor je financiën, zodat je met geld kunt winnen. En daarmee bedoel ik dat je altijd genoeg geld hebt voor je gewenste levensstijl. In elke levensfase heb je andere prioriteiten en een andere samenstelling van inkomen, uitgaven en vermogen. Aan de hand van verschillende scenario’s krijg je inzicht in de financiële gevolgen van de keuzes die je kunt maken. En een financiële planner is er voor je als coach of regisseur om je bij elke stap te begeleiden. Je bepaalt samen niet alleen je koers als je vertrekt, maar je moet ook regelmatig bijsturen om in de juiste haven aan te komen. Door jaarlijks onderhoud aan je financiële planning bereik je rust, onafhankelijkheid en zekerheid.

8 redenen waarom mensen enthousiast worden van financiële planning

Hieronder geef ik je 8 redenen wat mijn klanten ervaren als resultaat van financiële planning.

1. Om complexiteit te verminderen

Pensioenoverzichten, jaarcijfers, aangiftes inkomstenbelasting, hypotheken, kapitaalverzekeringen, pensioen eigen beheer of oudedagsvoorziening, schuldverhoudingen in de bv, beleggingsrekeningen. “Ik zie door de bomen het bos niet meer.”

2. Om actie te ondernemen

“Ik wil al heel lang die nieuwe woning kopen. Maar ik weet niet of ik er goed aan doe en of het allemaal betaalbaar blijft in de toekomst.”

“Ik wil stoppen met mijn onderneming. Maar ik weet niet of dat ook vanuit financieel oogpunt kan en haalbaar is. Want ik wil daarna wel leven zoals ik dat nu ook doe.”

“Mijn partner en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. We zijn in gesprek met een mediator, maar die kan ons geen inzicht geven in hoe ons echtscheidingsconvenant financieel uitwerkt.”

“Mijn partner is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Hebben wij alles wel goed geregeld?”

3. Om tijd te besparen

Baan. Kinderen. Sport. Vrienden. Vakantie. Studie. “Ik heb er geen tijd voor.”

4. Om een ander gelukkig te maken

“Ik heb het zelf wel in de smiezen, denk ik. Maar mijn vrouw wil graag dat er eens een keer goed naar gekeken wordt.”

5. Om gerustgesteld te worden

“Ik wil mijn bedrijf verkopen, maar ik twijfel of dit het goede moment is.”

6. Om aangemoedigd te worden

“Ik heb nu behoorlijk wat vermogen en ik denk er aan om te schenken aan mijn kinderen.”

7. Om iemand de schuld te geven

“Mijn adviseur geeft aan dat het makkelijk uit kan als ik een Volvo XC90 koop.”

8. Gevoel van veiligheid

“Hèhè, dit hadden we veel eerder moeten doen. Ik weet nu precies waar ik aan toe ben.”

Het doel van financiële planning

De doelstelling van financiële planning is om in elke fase van je leven, op geplande en ongeplande momenten, voldoende geld te hebben voor jouw levensstijl. En dan niet om op een houtje te bijten, maar voldoende geld voor je ideale leven. Leven zoals jij dat wil. Of je daarbij grote of minder grote wensen hebt is aan jou. Het is jouw leven. De een wil zo vroeg mogelijk met pensioen of wonen en werken in de zon. Andere klanten willen gewoon hun leven terug en uit de ratrace van ondernemerschap stappen.

Financiële planning gaat niet over losse producten die nú nodig zijn, zoals een hypotheek, verzekeringen of een pensioenrekening, maar over wat past bij elke fase van je leven. Jouw leven vormt het hart van je financieel plan, zodat je juiste keuzes maakt waar het financiële vraagstukken betreft. Inzicht in de consequenties van financiële beslissingen zijn op de lange termijn cruciaal. Bij financiële planning gaat het erom over voldoende inkomen en vermogen te beschikken om financiële wensen en doelstellingen op korte en langere termijn te realiseren en eventuele risico’s op te vangen. Denk aan onverwachte levensgebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of vroegtijdig overlijden. Maar wat als je op weg bent om de oudste inwoner van Nederland te worden? De belangrijkste doelstelling van mensen is blijvend voorzien in een bepaalde levensstijl met bijbehorend uitgavenpatroon, nu en in de toekomst. Ook als je 100 jaar oud wordt.

Door het inzicht dat je krijgt met financiële planning kun je je financiële toekomst en je leven zo inrichten dat je nu en later kunt doen wat je belangrijk vindt. Zowel privé als zakelijk. Het doorlopende planningsproces biedt ondersteuning en uitkomst bij grote (financiële) beslissingen in je leven door inzicht in de haalbaarheid van je wensen.

De verschillende pijlers

Financiële planning geeft inzicht in het volledige spectrum waar leven en geld bij elkaar komen. De pijlers van een goede financiële planning zijn onder andere

 • Verzekeringen en pensioenen;
 • Sparen en beleggen;
 • Belastingen en de planning daaromheen;
 • Sociale zekerheid;
 • Financieringen;
 • Huwelijksvermogensrecht;
 • Erfrecht en de fiscaliteit daar omheen.

Onderwerpen die daaraan nog kunnen worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld inzicht in risico en rendement van je beleggingen, kennis van vennootschapsstructuren, financiële rekenkunde en behavioral finance (gedragseconomie).

Financiële planning is maatwerk

Ik zie regelmatig financiële plannen voorbijkomen van tientallen pagina’s. Een berg papier uit een financieel planningsprogramma, weinig toegesneden op de vragen en uitdagingen die spelen. Een financieel plan is wat mij betreft een op maat opgestelde rapportage en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het Persoonlijk Financieel Overzicht en geeft inzicht waar je nu staat. Vergelijk dit overzicht met een financiële foto. Dit Persoonlijk Financieel Overzicht is bedoeld om inzicht in en overzicht van je huidige financiële situatie te geven. Vanuit dit kader zal vervolgens het financieel plan worden opgesteld met adviezen en aanbevelingen om de huidige situatie te optimaliseren en (belangrijke) doelstellingen te realiseren.

Een persoonlijke rapportage met concrete antwoorden

Daarnaast geeft een financieel planner in een persoonlijke rapportage antwoord op de vragen die je hebt en geeft inzicht in de haalbaarheid van je wensen en doelstellingen. Zoals Miranda, die mij de vraag stelde: als ik mijn onderneming verkoop, kan ik dan levenslang leven zoals ik dat wil? Wat is de overnamesom die ik dan nodig heb? Maar je financieel planner geeft ook (ongevraagde) adviezen om je persoonlijke financiële situatie te optimaliseren. Zo kom ik veel relaties tegen die een verouderd testament hebben dat bij overlijden niet het beoogde gevolg heeft. Grote bedragen op spaarrekeningen zijn beslist geen uitzondering. Begrijp me niet verkeerd, want geld parkeren op een spaarrekening is prima als je dit geld binnen een paar jaar nodig hebt. Maar als je lange termijn doelstellingen wilt realiseren, ligt beleggen met een goede onderliggende strategie meer voor de hand.

Je krijgt dus een compleet én begrijpelijk planningsrapport waarin de financieringsvraagstukken gedurende je levensloop worden beantwoord. Bijvoorbeeld of je eerder kunt stoppen met werken, of kun je de droom van een (tweede) woning realiseren. En kun je beter beleggen in de bv of in privé en of het is slim om al dan niet je hypotheek af te lossen zijn vraagstukken die regelmatig voorbijkomen.

Persoonlijk Financieel Overzicht

Een Persoonlijk Financieel Overzicht is dus het eerste deel van je planning en bevat de volgende onderwerpen voor zover relevant. Persoonlijke gegevens en erfrechtelijke positie. Een overzicht van je adviseurs, zodat je financieel planner desgewenst kan optreden als je regisseur. Tevens bevat het overzicht een specificatie van inkomsten en uitgaven en een indicatie van je netto vermogenspositie. Uiteraard mag een overzicht van bezittingen en schulden niet ontbreken. Ook de onderneming wordt als belangrijke bezitting in ogenschouw genomen. En het Persoonlijk Financieel Overzicht geeft inzage in de verdeling van verschillende bezittingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld liquiditeiten, vastgoed, aandelen, obligaties, grondstoffen of alternatieve beleggingen. En uiteraard heel belangrijk is een samenvattend overzicht van de wensen, doelen en financiële vraagstukken.

Financiële planning sluit aan bij verschillende levensfases

Mensen doorlopen gedurende hun leven verschillende fases, ook financieel. Ik kan meer dan 50 mogelijke levensgebeurtenissen aanwijzen waar je mee te maken krijgt tussen je geboorte en je overlijden. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, financieel, familie en relaties. In je jeugd heb je bijvoorbeeld gestudeerd. Daarna volgt in de regel een betaalde baan of ben je ondernemer geworden. Dit is de inkomensfase. In deze periode ontstaat er vaak vermogen, waarmee de fase van vermogensopbouw aanbreekt. En aan het einde van het (werkzame) leven volgt de afbouwfase, waarbij het vermogen wordt benut om je levensstijl het liefst zo lang mogelijk op peil te houden. En wellicht heb je meer dan voldoende en kun je schenken aan de volgende generatie.

Zeilen

Financiële planning omvat dus planning van inkomen, vermogen en de overdracht van dat vermogen aan (toekomstige) nabestaanden in de verschillende stadia van je leven. Dit laatste wordt ook wel estate planning genoemd. De financieel planner houdt rekening met juridische, fiscale en bancaire aspecten en de daarmee samenhangende risico’s.

Maak van financiële planning geen momentopname

Eenmalig een financieel plan laten opstellen geeft je waardevolle inzichten. Alleen is een financieel plan snel verouderd. Financiële planning is een continu proces van samenwerking waarbij wensen en doelstellingen, inkomen en vermogen, de wet- en regelgeving en macro-economische vooruitzichten doorlopend op elkaar worden afgestemd worden. Financiële planning is een proces dat leidt het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van een optimaal geïntegreerd structureel integraal plan. Hierbij zijn je financiële doelstellingen, alsmede je (verborgen) wensen, dromen, verlangens en mogelijke zorgen leidend.

Een financieel planner brengt een goede balans tussen vermogen, risico’s en tijd. Wil financiële planning echt slagen, maak er dan geen momentopname van en houd voortdurend een vinger aan de pols.

Het gaat om het bereiken van korte- en langetermijndoelen, die doorkruist kunnen worden door onverwachte wendingen in je leven. Geld is een middel om doelen te bereiken. Maar geld brengt ook emotie met zich mee door de verbondenheid met vele gebeurtenissen in het leven. In veel gezinnen komen mensen er te laat achter dat ze hun doelen niet halen, omdat er geen overzicht is en ze geen idee hebben waar hun geld blijft. Laat staan dat ze een uitgestippelde strategie hebben om doelstellingen te bereiken.

Heb jij het gevoel dat jouw financiële planning ook bestand is tegen een stootje op het moment dat je een tegenslag ervaart? Laat het hieronder weten in de comments en wat je er aan hebt gedaan. Mooi voor anderen om ook van jou te leren.

Ervaren wat we voor je kunnen doen?

Ik weet zeker dat jij het anders gaat doen. Wil jij meer financiële rust in je leven? De eerste stap is simpel. Laten we kennismaken. Maak een afspraak om elkaar telefonisch te spreken en eventueel een vrijblijvende afspraak te plannen.

Je hebt dit artikel helemaal gelezen. Ik denk dat je dan ook mijn blog ‘Financieel adviseur en financieel planner, wat is het verschil’ interessant vindt.

Een financieel plan is waardeloos

Misschien vind je dit een rare uitspraak voor een financieel planner, maar het is wel wat het is. Eerst maar even excuses maken. Ik ben vergeten om het eerste woord in de titel te voorzien van een accent aigu. ‘Het had dus ‘één financieel plan is niets waard’ moeten zijn. En dat klopt. Eén financieel plan is waardeloos, maar financiële planning is extreem waardevol om jouw leven te kunnen leven op je eigen voorwaarden. Je wilt toch zelf bepalen hoe je leven eruitziet? In de wetenschap dat je je levensstijl blijvend kunt behouden, ondanks alle veranderingen die in je leven plaatsvinden.

En dat is het mooie van onze diensverlening, want je zijn maatjes voor het leven. Niets is zo veranderlijk als een mens. Voorbeeld: Chris is een klant waarvoor ik twee jaar geleden een plan heb gemaakt. Hij belde mij vorige week. Hij wil nu verhuizen naar zijn ‘droomhuis’. Dit terwijl hij twee jaar geleden nog aangaf nooit meer weg te willen uit zijn huidige woning. Over weer twee jaar belt hij mij wellicht op om te vertellen dat zijn vrouw de nieuwe droomwoning weer gaan verlaten. En ze verlaat niet alleen de woning, maar ook Chris. Ze is namelijk verliefd geworden op de nieuwe tuinman en gaat er met hem vandoor (de tuinman die nota bene door Chris is aangenomen, om het –dan nog- gezamenlijke groene gazonnetje in optima forma te houden #@$%^&@#).

Verstoft jouw financieel plan?

Wellicht onderschrijf je mijn stelling, omdat je eerder een financieel plan hebt laten maken dat ergens op de plank ligt te verstoffen. De details in het plan zijn niet volledig uitgevoerd en van die financieel adviseur hoor je weinig meer.

“Ja” hoor ik je dan zeggen, “dat financieel plan is waardeloos. Ik heb er niets aan.”

Maar er is meer.

Wil je het niet horen? Dan gooi je dit blog in de prullenmand, ga je verder met je leven en laat alles aan het toeval over. En kom je het financieel plan nog eens tegen? Vraag je dan af: wat is de waarde van dit financieel plan dat ik ooit heb laten opstellen? Ik weet het antwoord wel.

In dit blog lees je waarom een financieel plan waardeloos is, maar ik vertel je ook waarom het proces van financiële planning extreem waardevol is. Voor jou, je gezin en anderen die je dierbaar zijn. Er is namelijk een groot verschil tussen een financieel plan en financiële planning gebaseerd op jouw persoonlijke waarden en de dingen die belangrijk zijn in jouw leven.

3 redenen waarom een financieel plan waardeloos is

Een financieel plan is een momentopname. Dat is de eerste reden. Een plan dat je vandaag opstelt, is morgen achterhaald. De wereld om ons heen verandert voortdurend en op de meeste veranderingen heb je geen invloed. Denk aan de economische ontwikkelingen, de regering die weer een maatregel verzint of verandering van werk. Een statisch financieel plan speelt niet in op deze veranderingen in jouw wereld en ook niet op de veranderingen daar omheen.

De tweede reden: een financieel plan is gebaseerd op aannames. Denk aan toekomstige inflatie, rendementen op je beleggingen, hoeveel vermogen je opbouwt (of juist afbouwt), wanneer je met pensioen gaat en hoeveel je uitgeeft. En zelfs wanneer je doodgaat. Dat geeft een oncomfortabel gevoel en ons brein wil gewoon niet over dit soort dingen nadenken. En we weten een ding zeker: de aannames die we hanteren komen gegarandeerd niet uit. Waardeloos dus.

Een derde aspect is dat een financieel plan geen rekening houdt met onverwachte gebeurtenissen in je leven. Het leven is niet te plannen; soms gebeuren er dingen waar jezelf geen invloed op hebt. Verlies van werk, een onverwachte erfenis, aandelenmarkten die exploderen of een huizenbubbel die barst. Dingen die meestal gebeuren als je dat niet verwacht en als je er wel rekening mee houdt, dan zeker niet op dat moment. Eén telefoontje kan je leven volledig op de kop zetten. Op wie kun je dan terugvallen?

Dit is waarom financiële PLANNING werkt!

Plannen is een proces dat gebaseerd is op de realiteit en rekening houdt met onvoorspelbaarheid van het leven. Het omarmen van onzekerheid is de grootste mate van zekerheid die je jezelf vanuit emotioneel oogpunt kunt geven.

Een financieel planner kent je goed en houdt je regelmatig een spiegel voor. Als je bijvoorbeeld vanuit emotie financiële beslissingen neemt met impact, is je planner er voor om ervoor te zorgen dat je GEEN domme dingen doet met je geld.

Een proces van financiële planning dwingt ons om beslissingen te nemen op basis van wat er echt gebeurt in het leven. We willen helemaal geen beslissingen nemen uit hoop of angst. We denken dat ons brein beslist op basis van rationele afwegingen. Niets is minder waar: meer dan 95% van de beslissingen nemen we op basis van emotionele aspecten en vanuit ons onderbewuste. En gelukkig nemen we veel beslissingen onbewust en gaat het (bijna) altijd goed. Alleen realiseren we ons dat niet. Een financieel planner met een doorlopend proces van financiële planning, zorgt ervoor dat je op koers blijft, stuurt bij zodat jij je doelstellingen kunt realiseren. Een financieel planner die weet wat je wilt bereiken in het leven en je echt kent, is een vertrouwenspersoon waar je altijd op kunt terugvallen. Financiële planning draagt zo bij aan je gemoedsrust.

Even terug naar Chtris, die klant die zijn droomhuis kocht en zijn droomvrouw die hem verliet voor de prins op het witte paard. Bij de aankoop van de droomwoning wilde Chris van mij weten of deze gekocht kon worden zonder in financiële problemen te geraken en straks -met de echtscheiding in het vooruitzicht- wil hij weten of hij er ook alleen –ondanks de alimentatiebetalingen – kan blijven vertoeven. En of de beleggingsstrategie moet worden aangepast, nu zijn vrouw ook daarvan de helft mee gaat krijgen. Allemaal situaties waarbij de herziening van een eerder gemaakt plan relevant is en de waarde daarvan telkens weer wordt bewezen. Chris krijgt immers keer op keer professioneel antwoord op zijn vragen en inzicht in de nieuw te maken keuzes. Wij kennen hem immers door en door.

Geen financieel plan!

Je hebt dus helemaal geen financieel plan nodig, maar een proces van financiële planning zodat je een leidraad hebt bij het maken van keuzes met financiële impact. Gooi dat dikke en saaie financieel plan maar in de prullenbak. Als je doelstellingen in het leven wilt bereiken, kan financiële planning niet een eenmalige activiteit zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de metafoor van de piloot die je naar je vakantiebestemming vliegt. Als hij vooraf geen vliegplan heeft en de automatische piloot niet voortdurend bijstuurt naar je bestemming, dan kom je niet waar je wilt zijn. Zo werkt dat met financiele planning in je leven ook.

Er verandert meer dan je denkt

Een financieel plan is een foto van het moment dat je kunt beschouwen als het fundament van je financiële huis. Dat fundament moet gedegen zijn, zodat het huis dat je erop bouwt tegen verschillende weersomstandigheden is opgewassen. Maar het is belangrijk alert te blijven op gebeurtenissen die je financieel plan raken waarbij je uit koers raakt. Zijn die er niet zo veel denk je? Denk dan eens aan de laatste 24 maanden. Hoeveel dingen in je leven zijn er de afgelopen 24 maanden veranderd?

Denk aan degenen die je liefhebt. Hoe is hun situatie veranderd in de laatste 24 maanden? Wat is er gebeurd in het leven van je kinderen en je kleinkinderen? Zijn er mensen bijgekomen door geboortes of zijn personen je ontvallen door overlijden? Zijn er huwelijken, echtscheidingen, adopties of diploma-uitreikingen geweest? Is je testament bijgewerkt naar aanleiding van deze veranderingen in je leven?

Denk aan je beleggingen zoals vastgoed, aan je auto’s, verzamelingen of andere waardevolle dingen. Wanneer heb je voor het laatst naar je verzekeringspolissen gekeken om te zien of deze bezittingen goed beschermd zijn? Betaal je teveel voor je verzekeringen of zijn bezittingen onderverzekerd?

En denk eens aan je pensioen. Hoe zelfverzekerd ben je dat het plan dat je vandaag hebt, het plan dat je echt leeft en niet wat op die welbekende plank ligt, je helpt om je doelen te bereiken? Wanneer is werken een keuze in plaats van noodzakelijk om te voorzien in je levensonderhoud?

Maar misschien wel het allerbelangrijkste: je prioriteiten veranderen. En het plan dat je hebt, wordt daarop niet automatisch aangepast. De reden is ook evident: je financieel planner vergeet het je te vragen. Als je eens in de paar jaar een afspraak hebt met je financieel planner, kan hij of zij niet alert zijn op signalen die in deze richting wijzen.

Financiële gemoedsrust

Vaak leidt nieuw inzicht wederom tot een geruststelling dat het allemaal wel kan en goed zit, Soms leidt het tot een teleurstelling omdat het –naar het voorbeeld van Chris hierboven- naar mijn  mening niet mogelijk is om toch in de droomwoning te blijven wonen. In beide gevallen is de Chris gebaat bij het gegeven inzicht.

Kortom, de waarde van één financieel plan zonder aanpassing daarvan, is inderdaad mager. De waarde neemt echter in het kwadraat toe bij herziening wanneer de situatie daarom vraagt!

Werk samen met een financiële regisseur

“Huh, een financiële wat?” Een financiële regisseur is een adviseur die jou en je partner door en door kent, die weet wat je wil, de regie houdt en zorgt dat jouw adviseurs op tijd in actie komen.

Voor mensen die hun doelstellingen in het leven willen realiseren, hun gewenste levensstijl willen bereiken en handhaven en zich welvarend en gelukkig willen voelen, is het realiseren van een financieel plan mooi startpunt.

Maar de meeste plannen worden niet volledig uitgevoerd, omdat er niemand is die het spel naar een succesvol resultaat leidt. Voor jou is het in de waan van de dag niet belangrijk. Je werk, tijd met je gezin, je vrienden en sporten en veel andere dingen zijn belangrijker dan het uitvoeren van je financiële planning. En dat is heel erg logisch.

Klinkt dit alles bekend voor je? Heb je een financieel plan dat in geen jaren is geactualiseerd? Weet je niet exact waar je bent in je plan ten opzichte van je doelstellingen? Heb je niemand naast je die je voorgang in de gaten houdt en je op het juiste pad houdt? Of heb je niet het volledige vertrouwen? Of heb je helemaal geen plan?

Financiële planning? Omthoud dit!

Onthoud: ‘Financiële planning draait niet om de effecten van financiële details van vandaag, maar om het voorkomen van mogelijke financiële catastrofes in de toekomst’.

Kortom, één plan is niets waard, het continu proces van financiële planning is dat dubbel en dwars!

Wil je weten hoe ik aankijk tegen financiële planning en ervaren wat het voor jou betekent? Ik laat het je graag ervaren. Boek nu een telefonische afspraak, dan spreken we elkaar binnenkort.

Financiële planning: Meer tijd voor leuke dingen!

Ik zie veel mensen om me heen die een gejaagd leven leiden en weinig tijd nemen voor dingen waarvan ze zeggen het belangrijk te vinden. Ze rennen rond van zonsopgang tot zonsondergang, ze bellen terwijl ze in de auto zitten en lezen e-mail terwijl ze binnenkomende telefoontjes beantwoorden. En ze ronden elke zakelijk bespreking zo snel mogelijk en efficiënt af.

In een cultuur die vraagt om snelle acties en weinig waarde toekent aan tijd besteed aan reflectie en ontspanning en lopen we onszelf weleens voorbij. Hoe lekker is het om onze interne klok eens wat minder hard te laten lopen door bijvoorbeeld meditatie, yoga, wandelen of een rondje golf? Heb dan eens aandacht voor de heerlijke geur van bijvoorbeeld de bomen of de rozenstruiken.

Geen tijd om ergernissen op te lossen

Ik blijf me verbazen over het feit dat mensen ergernissen in het leven vaak lang accepteren. Het duurt een hele poos duurt voordat ze actie ondernemen om het op te lossen. Soms is het iets kleins, zoals een nieuwe vloer waar de plinten nog ontbreken. Of de slechte service in een restaurant of een winkel waar we toch blijven terugkomen. Andere keren is het iets groters, zoals een belangrijk gezondheidsprobleem dat wordt genegeerd om redenen van angst of schaamte. En een gevoel van te weinig tijd, ook dat komt soms dagelijks voor. Wij mensen zijn behoorlijk bedreven in het blijven accepteren van een vervelende of onaangename situatie.

Nu is de maat vol!

Dat gezegd hebbende weet ik ook dat we allemaal onze beperkingen hebben. Op een gegeven moment bereiken we het punt dat we besluiten dat het zo echt niet langer kan. Ik zie dit regelmatig als mensen contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden van financiële planning. Meestal gaat het dan niet om iets positiefs zoals een grote meevaller. Meestal volgt een gesprek vanuit een frustratie, bijvoorbeeld over het management (of en gebrek daaraan) van hun financiële situatie. Laatst zei een klant: “Ik vind mijzelf geen goed rentmeester over mijn geld, en jij kunt me daarbij helpen.”

Zelf je financiële planning doen …….

In sommige gevallen hebben mensen geprobeerd om een zelf financiële planning op te zetten en structuur te geven aan hun omgang met geld. Vaak vinden ze hun manier. Met name zij die een sterke consciëntieuze persoonlijke stijl hebben, zijn succesvolle doe-het-zelvers. Ze zijn taakgericht, accuraat en houden van details.

…. of toch uitbesteden

De meeste van mijn klanten vinden het proces om zelf de financiële planning op te pakken te gecompliceerd, ze hebben er geen zin in, gunnen zichzelf geen tijd of vinden andere dingen belangrijker. En soms steken ze gewoon de kop in het zand, want later ….. ach dat komt later wel.

Het goede nieuws: de meeste klanten vertellen dat ze het proces van financiële planning leuk, inspirerend en waardevol vinden. Alleen als een verandering van omstandigheden de aanleiding is om zich financieel te organiseren, zoals een pensionering binnen een paar jaar of een bedrijfsoverdracht, moeten ze even door de zure appel heen bijten, maar ook dan komt het helemaal goed.

Samenwerken met een financieel planner

Steeds meer zie ik mensen die eerder hun eigen financiële planning en beleggingen hebben beheerd, maar het punt hebben bereikt waarop ze beseffen dat de tijd die ze erin steken niet overeenkomt met hun kernwaarden. Ze besteden hun vrije tijd veel liever aan dingen die ze belangrijker vinden, zoals tijd met hun partner, kinderen, familie, vrienden en bekenden. Of om lekker te sporten of een goed boek te lezen.

De tijd gaat gevoelsmatig steeds sneller

Tijd is element in ons leven dat beperkt aanwezig is. De tijd gaat altijd vooruit en zo ook ons leven. We ervaren dat kostbare tijd steeds vaker als zand door onze vingers wegglipt. Wellicht herken je ook dat hoe ouder je wordt, des te sneller de tijd lijkt te gaan.

Veel van mijn klanten zijn succesvol in hun onderneming en als gevolg daarvan hebben ze de neiging om een stressvol leven te leiden. De agenda is vol en tijd vrij besteden komt vaak in het geding. Prioriteren en waarderen van die kostbare tijd is een cruciaal element bij het maken van keuzes.

Meer en meer komen ze tot de conclusie dat een deel van de beschikbare financiële middelen besteden aan een samenwerking met een betrokken financieel planner veel vrijheid oplevert. Het stelt ze in staat hun vrije tijd door te brengen op een manier die ze werkelijk leuk vinden en waarderen. En minstens zo belangrijk: het wordt gewaardeerd door de andere gezinsleden.

Dit werd laatst heel treffend uitgedrukt door een nieuwe klant die opmerkte dat hij zijn werkweek van zes dagen naar vijf dagen terugbracht. Hij wilde die tijd goed besteden. Het regelen van de financiële zaken van het gezin …….? Nee daar is die tijd niet voor bedoeld. Het starten van een samenwerking om een financieel plan te maken, de strategie te implementeren en te zorgen dat het blijvend werkt was voor hem een “no brainer”.

Wil jij ook samenwerken met een financieel planner?

Laten we dan eens kennismaken en ervaar of mijn aanpak bij jou past. Je kunt zelf een afspraak maken in mijn agenda, dan zien we elkaar snel.

Financiele planning geeft rust

Een echtpaar, beiden rond de 60, vroegen hulp om inzicht te krijgen in de financiële situatie na pensionering. Het resultaat: inzicht dat zorgt voor rust.

Waarom besloten ze contact te zoeken met een financieel planner?

“We zijn onzekerheid over onze toekomst en dan met name de financiële toekomst. Wanneer kunnen we stoppen met werken en wat kunnen we dan nog vanuit financieel oogpunt?”

Ze waren veel bezig met de toekomst: er was het besef dat hij niet tot zijn 67e verjaardag kon en wilde blijven werken. De lange dagen zijn niet zo lang meer vol te houden. Maar hoe dat aan te pakken, daarvan hadden ze niet echt een idee. Maar ze wel naar verlangen: rust! Meer specifiek financiële rust.

Het pensioenfonds kon het niet uitleggen

Informatie van het pensioenfonds bracht geen uitkomst. Geen duidelijke ‘gewone mensentaal’, waardoor ze er weinig van begrepen. De informatie van het pensioenfonds gaf niet de rust waarnaar ze verlangden. Het gaf juist onrust. Daardoor verdween de informatie verdween in de welbekende la. Ze schoven het probleem maar weer even aan de kant. Tot ze bij kennissen waren, waar het kaartje van Meer Leven Financiële Planning op tafel lag en ze besloten contact op te nemen.

Dat contact voelde gelijk goed. Sandra wist in ‘Jip en Janneke-taal’ uit te leggen hoe alles in elkaar zat en dat gaf ze het vertrouwen om haar te vragen hen te helpen de (financiële) toekomst uit te stippelen.

Duidelijkheid voelt goed

In de afgelopen maanden voerden ze verschillende gesprekken met Sandra. Over wat zij nu echt wilden, maar ook over de rol van geld in hun leven en hun“money mindset”. Hoe denken we over geld, hoe kijken we tegen verschillende aspecten aan en hoe zorgen we voor financiële gemoedsrust?
“De gesprekken hebben duidelijkheid gebracht en dat voelt heel erg goed.”

Inzicht: werken is een keuze en dat geeft rust

Inmiddels zijn zij tot het fantastische inzicht gekomen dat werken nu al een keuze is. Hij zou kunnen stoppen met werken als hij dat wil. Ze zijn aan het bekijken hoe ze hun leven daarna willen invullen.“Het voelt ontzettend fijn om daarmee bezig te kunnen zijn.” Op dit moment wordt steeds helderder wat ze willen: aan reizen bestaat geen behoefte, maar in de toekomst komt er waarschijnlijk wél een ander huis. Het liefst verhuizen ze naar de Achterhoek en gaan ze daar lekker genieten van het leven en het mooie Nederland. Daar ervaren ze nu al tijdens de vakanties rust.

Resultaat van financiële planning: rust

Gevraagd wat deze inzichten hebben gebracht is het antwoord duidelijk: “RUST! Minder zorgen over de toekomst betekent nu al een leuker leven.”

De gesprekken met Sandra hebben duidelijkheid gebracht. Door in begrijpelijke taal de zaken uit te leggen, begrijpen ze nu precies hoe ze ervoor staan en wat de mogelijkheden zijn. Ze heeft het echtpaar de durf gegeven om na te denken over de toekomst zoals zij die voor zich zien, in de wetenschap dat het niet bij dromen hoeft te blijven.

Waarom je accountant en financieel planner een prachtig team zijn

Vraag ondernemers wat een accountant voor ze doet en je krijgt antwoorden die aardig in de richting komen. Maar als ik aan ondernemers vraag wat een financieel planner voor ze doet, dan blijft het vaak stil. En zeg eens eerlijk, weet jij wat een goede financieel planner precies doet en hoeveel waarde dat aan je leven toevoegt?

In dit artikel lees je hoe je accountant en je financieel planner een prachtig, en vooral een krachtig team vormen. In een ander blog is uitgebreid beschreven wat financiële planning is.

Financieel planner en accountant hebben overeenkomsten

Voordat ik je vertel waar we elkaar versterken, is het goed eerst even stil te staan bij de overeenkomsten. We houden ons allebei met geldzaken bezig. En we creëren allebei overzicht en inzicht, maar daarbij kijken we vanuit een ander perspectief en gezichtsveld. Zowel je financieel planner als je accountant zijn een vertrouwde adviseur waar je veel mee bespreekt. Uiteindelijk helpen we je om je doelstellingen in het leven te bereiken. De accountant kijkt naar je onderneming. Een financieel planner richt zich bij het opbouwen van een relatie op jouw persoonlijke financiële strategie.

De rol van een accountant

Je accountant heeft primair een controlerende functie vanuit financieel-administratief oogpunt. Hij of zij zorgt voor een cijfermatige weergave van de financiële positie van de onderneming, analyseert deze, stelt de jaarrekening op, verzorgt de verschillende belastingaangiftes en bespreekt relevante ontwikkelingen. Hij of zij denkt vaak ook met je mee op het gebied van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering door het signaleren van kansen. Een accountant heeft als geen ander zicht op de financiën in je onderneming en kan vanuit die adviserende rol een waardevolle bijdrage leveren.

Kortom: een accountant richt zich met name op je onderneming en kijkt veelal achteruit en minder vooruit. Maar stelt hij of zij je ook vragen zoals:

 • Wat drijft jou om dagelijks op te staan en aan je onderneming te werken?
 • Wat doet ervoor jou echt toe in het leven? Wat is belangrijk en wat zijn je drijfveren?
 • Waar sta je vandaag, wat heb je en wat wil je bereiken? Waar word je gelukkig van?
 • En hoe verhouden dit soort doelstellingen zich met financiële aspecten van het leven?
 • Welke acties onderneem je om je doelstellingen te realiseren?

Bij dit soort vragen komt de financieel planner in beeld, die een verbinding legt tussen het leven zoals je dat wilt leven en de rol van geld in dat plaatje.

De rol van de financieel planner

Bovenstaande vragen zijn typisch de vragen waar een financieel planner met je over praat vanuit oprechte interesse. Een financieel planner kijkt met een hele andere bril dan je accountant en richt zich met name op de toekomst. We kijken vanuit je inkomens- en vermogenspositie, nu en vanuit de verwachting voor je toekomstig leven. Jouw gewenste leven, de bijbehorende levensstijl en je persoonlijke waarden zijn altijd het hart van je financiële planning.

Jouw vertrouwde adviseur

Een financieel planner heeft dus een breed blikveld en doorziet dwarsverbanden tussen verschillende onderwerpen. Een keuze voor het een raakt vaak ook een ander aspect.
Je kunt met een financieel planner praten over de dingen die er voor jou echt toe doen. Hij of zij houdt je een spiegel voor. Door financieel inzicht en overzicht heb je en solide basis om keuzes te maken, omdat je weet wat het resultaat is van die keuze. Uiteindelijk zorgt een financieel planner voor financiële en daarmee emotionele rust. Zo kun jij je leven leiden in de wetenschap dat je financiën goed geregeld zijn en er altijd iemand naast je staat om mee van gedachten te wisselen op belangrijke momenten; iemand die je kent en die weet waarom je elke dag opstaat.

Conclusie

Laat ik helder zijn: een goede accountant is een vertrouwenspersoon die veel weet over je bedrijf en bij wie je vaak terecht kunt met vragen. Maar een accountant kijkt vanuit zijn of haar rol vooral naar je onderneming, wat er al achter je ligt en heeft beperkte blik vooruit. En dat is precies waar de financieel planner een prachtige rol pakt: een helder inzicht in je financiële toekomst en een plan met een financiële strategie om te bereiken wat je wilt bereiken, levert je volledige ‘peace of mind’. Jij hebt meer tijd en doet de dingen die je leuk vindt: ondernemen met passie en aandacht voor degenen de je liefhebt.

Het team van de accountant en financieel planner scoort voor jou

De keuze om naast de accountant een (langdurige) samenwerking aan te gaan met een financieel planner is heel logisch: het zijn allebei hooggeschoolde vakmensen en hun kennis en vaardigheden sluiten ook nog eens precies op elkaar aan. En ze spreken elkaars taal. Want ook al zijn ze allebei financieel specialist, ze kijken met een compleet andere blik naar dezelfde materie. Voor een optimale afstemming van jouw zakelijke én persoonlijke financiën vormen zij een topteam!

Ervaren wat een financieel planner doet in aanvulling op een accountant?

En gebruik maken van de kracht van een goed team? Zien dat 1 + 1 = geen 2, maar minstens 3? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

P.S.

Deel dit artikel met je bevriende ondernemers, je accountant of je belastingadviseur via de social share knoppen hieronder. Misschien is het opstellen van een financieel plan met een strategie voor je leven ook wel iets voor mensen in jouw netwerk of voor hun klanten. Ik hoor graag van je.

Zo komen je bucketlist en je bucket samen bij financiële planning

Hoe gaaf is het om je dromen waar te maken? Heb jij een bucketlist? Het opschrijven van je dromen brengt je bewezen dichter bij wat je echt wilt. Jack Nicholson en Morgan Freeman hebben dit idee populair gemaakt met de gelijknamige film uit 2007. De film is een echte aanrader.

Het verhaal

”The Bucket List” vertelt het verhaal van twee mannen met compleet verschillende achtergronden. Ze ontmoeten elkaar in het ziekenhuis, waar ze op dezelfde kamer liggen en door hun terminale ziekte het eindstation van het leven zien naderen. Edward (Jack Nicholson) is extreem rijk, maar erg eenzaam. Carter (Morgan Freeman) heeft een liefhebbende familie en een sterk geloof, maar hij voelt zich vervreemd van zichzelf. Samen besluiten ze alle dingen te doen waar ze ooit van hebben gedroomd voordat ze “de pijp aan Maarten geven”.
Ze maken een bucketlist, verlaten het ziekenhuis en doen wat ze samen hebben bedacht. Ofwel, ze passen de Engelse uitdrukking “to kick the bucket” toe. Hieraan ontleent de bucketlist zijn bestaansrecht. Stap voor stap wordt ieder doel van de bucketlist gerealiseerd. Het is een mooi verhaal waarin de je bijzondere plaatsen en extreme activiteiten ziet waar we allemaal weleens van dromen.

Als je de film (nog) niet hebt gezien, is het zeker de moeite waard om even naar deze trailer kijken.

Pluk de dag

De verhaallijn van The Bucket List is gebaseerd op een bekend concept: ”Carpe diem”. Deze Latijnse uitdrukking vertelt ons dat het goed is om de dag te plukken. Dit leven heeft een deadline, dat laat deze film ook zien. Het is een feit dat het leven geen generale repetitie is. En ken je dat gevoel dat de tijd voorbijvliegt. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Daarom is het belangrijk de dingen te doen die je leuk vindt, waar je van geniet en waar je van betekenis kunt zijn. Je leeft maar één keer en als je het goed doet, is één keer ook genoeg.

Een bucketlist helpt dromen waar te maken

Een bucketlist kietelt je fantasie en helpt dromen waar te maken. Er zijn maar weinig mensen die echt even de tijd nemen om te bepalen wat er op hun bucketlist staat. De kern van het hulpmiddel van je bucketlist: zorg dat je leven (het liefst) elke dag zinvol en leuk is. De bucketlist is dan meer dan het ontwijken van de alledaagse dingen die je niet leuk vindt. Het laat je zien wat je écht wil.

Plannen is realiseren, ook voor je financiële toekomst

Financiële planning met levensstijl als centraal onderwerp helpt je om je leven te leven op jouw voorwaarden. Door het inzicht dat je krijgt in een continue proces van lifestyle financiële planning kun jij je mooiste leven leven.
Om zoveel mogelijk uit het leven te halen, is het plannen van en streven naar financiële onafhankelijkheid van belang. Wanneer wordt werken voor jou een keuze in plaats van financiële noodzaak? Heb jij een financiële strategie die aansluit bij jouw persoonlijke waarden? Plannen voor je pensionering is een andere mindset dan wachten op je pensionering. Het mag voor zich spreken dat ik het eerste aanmoedig. Het blijkt dat hoe meer we ons gedrag in lijn kunnen brengen met onze waarden (wat belangrijk is voor ons), hoe meer geluk we ervaren, hoe meer tevreden en vervuld we zijn me ons leven. En daarbij speelt geld een rol.

Van de bucket list naar jouw bucket

Dat brengt me terug bij de “bucket” (NL: emmer). De bucket symboliseert in financiële planning je pot met geld, je bezittingen, die je hebt om comfortabel te leven. Nu én later. Je bucket stelt je in staat je levensstijl. Met een financiële schoenendoos vol pensioenpolissen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen, levensverzekeringen, lijfrentes en andere financiële producten, is het vaak lastig een goed beeld te krijgen van je vermogen en hoe deze producten helpen om je doelstellingen te bereiken. Financiële planning begint daarom altijd bij jou. Wat zijn je doelen en je waarden in het leven. Je doelen zijn de tastbare dingen die je probeert te bereiken. Je doelen zijn het tastbare wat en je waarden zijn de emotionele why achter je doelen. Tijdens ons eerste gesprek (en ook daarna) leer ik je graag kennen. We bouwen een financiële strategie waarbij jouw financiële beslissingen zijn afgestemd op je doelstellingen en op wat belangrijk is in het leven voor jou en je partner.

Wat voor een type ben jij?

Het denken vanuit je bucket brengt je bij een van de drie scenario’s: precies genoeg om je levensstijl levenslang te financieren, je hebt te weinig of juist te veel bezittingen.
Ten eerste kan je bucket leegraken, omdat je niet voldoende geld hebt voor de toekomst. Veel mensen denken dat ze minder gaan besteden als ze met pensioen gaan. In werkelijkheid geven ze vaak juist meer uit: je hebt meer tijd om dingen te doen die je tijdens je werkzame leven hebt uitgesteld. Het kan zijn dat spaargeld weglekt door uitbundige uitgaven; misschien beleg je in fondsen met te hoge kosten of heb je polissen die niet rendabel zijn of niet bijdragen aan je doelstellingen. Als je emmer niet vol genoeg is om je gewenste leefstijl te financieren en de bodem komt in zicht, dan kun je de dingen op je bucketlist helaas niet realiseren. Dus geen safari over de Serengeti. En die mooie camper blijft beslist in de showroom staan.

Maar wat nu als de bucket overloopt? De meeste mensen denken dat dit de beste uitkomst is. Je hebt efficiënt belegd en gespaard en je bent bewust bezig geweest met je pensionering. Er is meer dan genoeg geld voor de jaren die nog voor je liggen, je voelt je zeker en gerustgesteld. Maar tegen welke kosten heb je dit gerealiseerd? Een overlopende emmer betekent dat je geld hebt vastgehouden, terwijl het je leven rijker en betekenisvoller had kunnen maken voor jezelf of voor anderen. De fiscus is tevreden met de erfbelasting bij overlijden, terwijl je het vermogen had kunnen gebruiken om kansen te creëren en je ambities na te jagen.

Het laatste scenario en het beste scenario: je hebt precies genoeg geld in je emmer. Deze loopt niet over, maar raakt ook zeker niet leeg. De emmer is precies zo gevuld dat je alle vrijheid hebt om te genieten van het leven vóór je pensioen, maar ook van de tijd die daarna komt. Je leeft je eigen leven met volledige gemoedsrust.

Financieel advies, maar anders dan je waarschijnlijk gewend bent

Als financieel planner is het mijn rol je te helpen je emmer precies zo te vullen zodat je optimaal geniet van het leven. Daarbij laat ik je ervaren dat rijkdom over veel meer gaat dan geld. Er zijn ervaringen die niet in geld zijn uit te drukken. Je kunt vast een moment herinneren waardoor je deze gedachte onderstreept.

Het onderdeel ‘levensstijl’ is dus erg belangrijk in financiële planning. Levensstijl is de centrale spil in alles wat we samendoen. Voor mij is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, het moet zorgen dat je de vrijheid krijgt om nú te leven, wat er ook gebeurt! Ik gebruik een holistische benadering, waarbij de nadruk ligt op wat je echt belangrijk vindt in het leven en waarom. Ik help je te begrijpen waar je nu staat en waar je naartoe wilt.

Nog even terug naar de film

Een schrijnende scène in de film speelt tijdens de zonsondergang op de top van een piramide. Carter vertelt Edward over een oud Egyptisch geloof waarbij zielen twee vragen worden gesteld aan de hemelpoort: “Heb je plezier gevonden in het leven?” en “Heeft je leven plezier gebracht bij anderen?” Als we al onze beslissingen zouden nemen met deze vragen in gedachten, dan zou de werk/privé-balans wellicht op een andere manier zijn afgewogen.

Over naar jou……

Wat staat er op jouw bucketlist? Laat het mij alsjeblieft hieronder weten.

P.S.

Deel dit artikel met je bevriende ondernemers via de social-share-knoppen hieronder. Misschien is het maken van een bucketlist als onderdeel van je financiële planning ook wel iets voor mensen in jouw netwerk.

En by the way……. Ben je benieuwd wat er (onder andere) op mijn lijst staat? 
Daar komt die dan, overigens in willekeurige volgorde:

 • Onafhankelijk van plaats en tijd kunnen werken, waar ook op deze aarde
 • Parttime werken en fulltime leven
 • Een voetreis naar Rome: ruim 2.200 km wandelen door ongerepte natuur om (nog) dichter bij mezelf te komen
 • 80 ondernemers persoonlijk doorlopend begeleiden als financiële CEO met levensstijl als centrale spil waar alles om draait, zodat ook zij een rijk en betekenisvol leven leiden met volledige peace of mind
 • Samen met mijn klanten ervoor zorgen dat jaarlijks tenminste 10 kinderen, die dat nu niet kunnen om financiële redenen, gaan sporten met ondersteuning van Jeugdsportfonds Nederland
 • Training volgen op het gebied van financiële planning in de Verenigde Staten (gerealiseerd in augustus 2017)
 • Een boek schrijven
 • Spaans leren
 • Leren golfen (ik heb inmiddels een baanpermissie, nu nog handicap 54 spelen)
 • Parachutespringen om de wereld eens van boven af te zien
 • Een presentatie geven op een podium voor tenminste 150 mensen
 • Een camper kopen en rondreizen in zomerse gebieden als het in Nederland koud is